O nas

 

Laboratorium Biotechnologii Roślin Aeropolis


 

Głównym zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań w zakresie:

 • innowacji natury biotechnologicznej,
 • praktyki ogrodniczej i rolniczej,
 • oraz środowiska naturalnego.

Laboratorium Biotechnologii Roślin składa się z klimatyzowanych pomieszczeń laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt i aparaturę, pomieszczeń spełniających funkcję szklarni-mnożarki oraz hali wegetacyjnej (położonych przy ścianach budynku i na dachu). Badania prowadzone są w czterech ściśle ze sobą współpracujących zespołach/pracowniach badawczych:

 • Pracownia Roślinnych Kultur in Vitro,
 • Pracownia Biotyzacji Roślin i Allelopatii,
 • Pracownia Marker ów Molekularnych,
 • Pracownia Chromatografii.

Badania prowadzone w w/w pracowniach mają wpływ głównie na takie dziedziny jak: introdukcja roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, doskonalenie metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacja lub zapobieganie powstawaniu terenów zdegradowanych oraz otrzymywanie substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany oraz ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i mineralnych.

Produkty:

 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące mikrorozmnażania roślin sadowniczych, ozdobnych i energetycznych,
 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące oceny jakości/certyfikacji materiału szkółkarskiego otrzymanego za pośrednictwem kultur in vitro,
 • Odmiany roślin sadowniczych przystosowane do uprawy ekologicznej i integrowanej, tolerancyjne na stresy związane z efektem cieplarnianym,
 • Odmiany roślin energetycznych nadających się do uprawy w terenach zanieczyszczonych lub podatnych na zanieczyszczenie,
 • Odmiany ozdobne szczególnie przydatne w nasadzeniach miejskich i terenach zanieczyszczonych lub podatnych na zanieczyszczenie,
 • Substancje naturalne oraz szczepy pożytecznych mikroorganizmów wykorzystywane jako skuteczne środki ochrony roślin lub w inny sposób zwiększające/ stabilizujące plonowanie i jakość plonu,
 • Produkcja elitarnego materiału szkółkarskiego ww. odmian (we współpracy z firmami szkółkarskimi na Podkarpaciu) w ilości zaspokajających potrzeby południowo-wschodniej Polski.