Stypendia doktoranckie


INFORMACJE:

 

POSIEDZENIE KOMISJI DS. STYPENDIÓW DOKTORANCKICH KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. stypendiów doktoranckich KNP w dyscyplinie nauki biologiczne oraz nauki rolnicze. Decyzje do odbioru w Sekretariacie Instytutu Biologii i Biotechnologii w dniach 13-17.12.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenie stypendium doktoranckiego (stypendium projakościowe) należy składać do 31.10.2021 w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię

 


 

POSIEDZENIE KOMISJI DS. STYPENDIÓW DOKTORANCKICH KOLEGIUM NAUK PRZYRODNICZYCH

W dniu 26 listopada 2020 r. odbyły się posiedzenia Komisji ds. stypendiów doktoranckich KNP w dyscyplinie nauki biologiczne oraz nauki rolnicze. O wynikach zostaniecie Państwo poinformowani decyzjami po 10 stycznia 2021. Na chwilę obecną – informacja w Wirtualnej Uczelni.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i zwiększenie stypendium doktoranckiego (stypendium projakościowe) należy składać  do 31.10.2020  w wersji papierowej  oraz w wersji elektronicznej przez Wirtualną Uczelnię. Wskazane przesłanie dokumentacji pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Kamila Warchoł
Sekretariat
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
bud. A0, p.206, skrzydło B3.

Tel./fax. +48 17 851  85 10

 


 

DOKUMENTY:

 

Stypendia doktoranckie:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. 2017., poz. 1696)

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego (projakościowe):