Ogłoszenia

 

Regulamin studiów doktoranckich:

 


 

Podania, wnioski należy kierować do:

Dyrektora Szkoły Doktorskiej UR:
dr hab. Macieja Wnuka, prof. UR

Dane kontaktowe:
al. T. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29A
35-959 Rzeszów
tel. +48 872 11 02
e-mail: mwnuk@ur.edu.pl

 


 

Przewodniczący Samorządu Doktorantów:
mgr Szymon Góźdź
e-mail: doktoranci@ur.edu.pl

 


 

Przewody doktorskie

Przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r. Rada Doskonałości Naukowej informuje (Komunikat nr 10/2020, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), zmianie uległo dotychczasowe brzmienie art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Na mocy art. 35 przytoczonej na wstępie ustawy przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte do dnia 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się albo zamyka się.

ZMIANA !!!

Zgodnie z najnowszymi przepisami : Dz. U. 2022 poz. 1010 USTAWY z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówią następująco:

(...) w art. 179 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzone w pierwszej instancji:

1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, o których mowa w ust. 1 i 2, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r.,

2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – odpowiednio umarza się albo zamyka się.”;