Harmonogramy studiów ( plany studiów)

Harmonogram studiów Zdrowie Publiczne   I stopnia studia stacjonarne

Harmonogram studiów Zdrowie Publiczne   II stopnia studia stacjonarne