Harmonogramy studiów (plany studiów)

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia stacjonarne
cykl 2023-2026

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia niestacjonarne
cykl 2023-2026

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne II stopnia stacjonarne
cykl 2023/2025

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne II stopnia niestacjonarne
cykl 2023/2025

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia stacjonarne
cykl 2022/2025

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia studia niestacjonarne
cykl 2022/2025

Harmonogram studiów Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne
cykl 2022/2024

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne II stopnia niestacjonarne
cykl 2022/2024

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia stacjonarne
cykl 2021/2024

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne I stopnia niestacjonarne
cykl 2021/2024

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne II stopnia stacjonarne
cykl 2021/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne II stopnia niestacjonarne
cykl 2021/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  I stopnia studia stacjonarne
cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  I stopnia studia niestacjonarne
cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  II stopnia studia stacjonarne
cykl 2020/2022

Harmonogram studiów Wychowanie Fizyczne  II stopnia studia niestacjonarne
cykl 2020/2022