Harmonogramy studiów ( plany studiów)

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja I stopnia studia niestacjonarne

cykl 2020/2023

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja II stopnia studia stacjonarne

cykl 2020/2022

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja II stopnia studia niestacjonarne

cykl 2020/2022

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja I stopnia studia stacjonarne
cykl 2021/2024

Harmonogram studiów Turystyka i rekreacja II stopnia studia stacjonarne

cykl 2021/2023

Harmonogram studiów Turystyka i Rekreacja I stopnia studia stacjonarne
cykl 2022/2025

Harmonogram studiów Turystyka i Rekreacja II stopnia studia stacjonarne
cykl 2022/2024