Zajęcia praktyczne

LISTA OBECNOŚCI- zajęcia praktyczne

Ratownictwo Medyczne studia I stopnia stacjonarne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

I rok stacjonarne

   

Zajęcia praktyczne

II rok stacjonarne    

Zajęcia praktyczne pediatria i medycyna ratunkowa

Zajęcia praktyczne kardiologia

Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

   

Zajęcia praktyczne

III rok stacjonarne  

Zajęcia praktyczne psychiatria

Zajęcia praktyczne  intensywna terapia

PODZIAŁ NA GRUPY-IT

 

   

Ratownictwo Medyczne studia I stopnia niestacjonarne

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

I rok niestacjonarne

aktualizacja 02.02.2024  

Zajęcia praktyczne

II rok niestacjonarne

Zajęcia praktyczne medycyna ratunkowa

Zajęcia praktyczne pediatria

Zajęcia praktyczne kardiologia

Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne

   

Zajęcia praktyczne

III rok niestacjonarne

Zajęcia praktyczne psychiatria

Zajęcia praktyczne Intensywna terapia