Rozkłady zajęc

Rozkłady zajęć Ratownictwo Medyczne studia stacjonarne

I ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 1.12.2022

Lista studentów/podział na grupy ćwiczeniowe

zajęcia praktyczne 1 rok  ( 14.02.2022)

II ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 9.12.2022

Lista studentów/podział na grupy

zajęcia praktyczne 2 rok

zajęcia praktyczne- Kardiologia 2 rok

III ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 14.12.2022

Lista studentów/podział na grupy

zajęcia praktyczne 3 rok

podział na grupy- 14.02.2022

 

Rozkłady zajęć Ratownictwo Medyczne studia niestacjonarne

Proszę o systematyczne sprawdzanie ROZKŁADU ZAJĘĆ, ponieważ może ulec zmianie

I ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE NIESTACJONARNE aktualizacja 12.01.2023

ZJAZD TYGODNIOWY

TERMINY ZJAZDÓW

Lista studentów/podział na grupy

 

II ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 12.01.2023

ZJAZD TYGODNIOWY 25.01.2023