Rozkłady zajęc

Rozkłady zajęć Ratownictwo Medyczne studia stacjonarne

I ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 20.02.2024

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE aktualizacja 8.02.2024

 

II ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 20.02.2024

 

III ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 20.02.2024

CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWOWA 8.02.2024

Podział na grupy ćwiczeniowe- Dydaktyka medyczna 8.02.2024

Rozkłady zajęć Ratownictwo Medyczne studia niestacjonarne

I ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE aktualizacja 19.02.2024

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

II ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE 19.02.2024

ZJAZD TYGODNIOWY

III ROK RATOWNICTWO MEDYCZNE 19.02.2024