Praktyki programowe Ratownictwo medyczne

 

 

Koordynatorzy praktyki programowej na kierunku Ratownictwo Medyczne, w roku akademickim 2021/22:

Dr n o zdr. Marzena Jędrzejczyk-Cwanek: mjedrzeczyk@ur.edu.pl

studia stacjonarne I stopnia, 3 rok;

Mgr Mariusz Zabrzeski: mzabrzeski@ur.edu.pl

studia stacjonarne I stopnia, 1 rok;

studia stacjonarne I stopnia, 2 rok;

Dr n o zdr. Jerzy Kiszka: jkiszka@ur.edu.pl

studia niestacjonarne I stopnia, 1 rok

 

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z "Regulaminem praktyk zawodowych Kolegium Nauk Medycznych", w rozdziale VI. (Prawa i obowiązki studenta odbywającego praktyki zawodowe), pkty 3 i 4 stanowią że:
3. Student zabezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki we własnym zakresie i na własny koszt oraz przedkłada je Opiekunowi Zakładowemu w dniu rozpoczęcia praktyk.
4. Student zobowiązany jest do przedłożenia polisy NNW Koordynatorowi praktyk przed rozpoczęciem praktyk."

 

 

Informacja praktyka zawodowa 2021-2022

Lista obecności - Praktyka Zawodowa

Plan praktyk zawodowych w roku akademickim 2021-2022

Regulamin Praktyk zawodowych i zajęć praktycznych RM

Zgoda na odbycie praktyki