Rozkłady zajęc

 

Rozkłady zajęć mogą ulec zmianom, prosimy na bieżąco sprawdzać aktualizacje

 

Rozkłady zajęć Położnictwo  I stopnia

I rok aktualizacja 13.12.2022 r.

podział na 2 grupy

podział na grupy POP

 

II rok aktualizacja 10.11.2022 r.

grupy ćwiczeniowe takie same jak w ubiegłym roku

 

III rok aktualizacja 14.11.2022 r.

grupy ćwiczeniowe takie same jak w ubiegłym roku

 

Rozkłady zajęć Położnictwo  II stopnia

Moduł wyrównawczy - Podstawy ordynowania leków i środków spożywczych.

 

Rozkłady zajęć Położnictwo  II stopnia studia stacjonarne

I rok aktualizacja 17.01.2023 r.

podział na 2 grupy

podział na 4 grupy

 

II rok aktualizacja 09.12.2022 r.

grupy ćwiczeniowe takie same jak w ubiegłym roku

 

Rozkłady zajęć Położnictwo  II stopnia studia niestacjonarne

I rok aktualizacja 02.11.2022 r.

II rok aktualizacja 30.11.2022 r.

grupy ćwiczeniowe takie same jak w ubiegłym roku