Praktyki programowe Położnictwo

Koordynatorzy praktyki programowej na kierunku Położnictwo, w roku akademickim 2023/24:

mgr Katarzyna Ignac

studia stacjonarne I stopnia, 1 rok;

studia stacjonarne I stopnia, 2 rok;

 

dr n o zdr. Anna Kremska

studia stacjonarne I stopnia, 3 rok;

 

mgr Maja Polnik-Lonc

studia stacjonarne II stopnia, 1 rok

studia stacjonarne II stopnia, 2 rok;

studia niestacjonarne II stopnia, 2 rok

 

Regulamin realizacji zajęć dydaktycznych w CSM

W ramach przypomnienia §5 Obowiązki studentów, to m.in. :
d) W trakcie zajęć w CSM studentów obowiązuje kompletny ubiór medyczny oraz obuwie zamienne;
e) W trakcie zajęć dydaktycznych odbywających się w CSM zabrania się noszenia pierścionków, zegarków, obrączek, bransoletek lub innej biżuterii
g) Należy przestrzegać poleceń nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia oraz pracowników CSM i utrzymywać porządek w salach symulacyjnych
 

Regulamin kształcenia praktycznego na kierunku Położnictwo

Kształcenie praktyczne na kierunku Położnictwo studia I stopnia

Kształcenie praktyczne na kierunku Położnictwo studia II stopnia

Lista obecności Praktyki zawodowe USK

Lista obecności Praktyki zawodowe KSW nr 2

Lista obecności Praktyki zawodowe Szpital Miejski

Lista obecności Praktyki zawodowe Szpital Specjalistyczny Pro-Familia