Zajęcia praktyczne

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 

Infrastruktura niezbędna do prowadzenia zajęć

 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne na kierunku Fizjoterapia przewidziane programem studiów są realizowane w odpowiednio wyposażonych do realizowanych zajęć pracowniach Uniwersytetu Rzeszowskiego lub podmiotach, z którymi uczelnia zawarła umowy lub porozumienia w tym zakresie.

 

Zajęcia praktyczne należące do grup przedmiotów Podstawy Fizjoterapii realizowane są w szczególności w:

  • pracowniach kinezyterapii, fizykoterapii i masażu (budynek C7 przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Klinicznym Zakładzie Fizjoterapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)
  • podmiotach wykonujących działalność leczniczą posiadających odpowiednią infrastrukturę do realizacji zajęć z zakresu medycyny fizykalnej, w tym w sanatoriach (głównie w Uzdrowisko Iwonicz S.A https://uzdrowisko-iwonicz.com.pl/ ),
  • podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • pracowniach protetycznych, prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego oraz protetyki i ortotyki (głównie przedsiębiorstwo Orto-Res http://orto-res.com.pl/ ),
  • salach gimnastycznych, klubach sportowych oraz szkołach posiadających odpowiednią infrastrukturę do realizacji zagadnień z zakresu adaptowanej aktywności fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnościami (m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem FLYING WINGS Rzeszowską drużyną Rugby na wózkach https://www.facebook.com/FLYING-WINGS-Rzeszowska-dru%C5%BCyna-Rugby-na-w%C3%B3zkach-197630147110347/).

 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z zakresu fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu oraz fizjoterapii w chorobach wewnętrznych są realizowane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności, w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów (Główną placówką jest Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie https://szpital2.rzeszow.pl)

 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii są realizowane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z udziałem pacjentów (co najmniej połowa wymiaru zajęć) i w uczelni.

 

 

 

Osoby prowadzące zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne

 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne należące do grupy Podstawy Fizjoterapii są prowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim przez fizjoterapeutów posiadających doświadczenie zawodowe adekwatne do prowadzonych zajęć.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z zakresu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii są prowadzone przez fizjoterapeutów lub lekarzy posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację oraz doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z zakresu: fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach układu ruchu, fizjoterapii w chorobach wewnętrznych oraz diagnostyki funkcjonalnej i planowania fizjoterapii są prowadzone przez fizjoterapeutów posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie właściwym dla prowadzonych zajęć.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne z udziałem pacjentów w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami są realizowane pod nadzorem nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia.

 

 

Przedmioty w ramach, których realizowane są zajęcia praktyczne w grupach 5-6 osobowych

Program studiów obejmuje zajęcia praktyczne (grupy ok 5-6 osobowe) z przedmiotów:

- Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii

- Fizjoterapia kliniczna w medycynie sportowej

- Fizjoterapia kliniczna w reumatologii

- Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii

- Fizjoterapia kliniczna w zaburzeniach wieku rozwojowego i wad postawy

- Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i kardiochirurgii

- Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii

- Fizjoterapia kliniczna i diagnostyka funkcjonalna w chirurgii

- Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie

- Fizjoterapia kliniczna w pediatrii

- Fizjoterapia kliniczna w geriatrii

- Fizjoterapia kliniczna i diagnostyka funkcjonalna w psychiatrii

- Fizjoterapia kliniczna i diagnostyka funkcjonalna w onkologii i medycynie paliatywnej

- Diagnostyka funkcjonalna w ortopedii i traumatologii

- Diagnostyka funkcjonalna w medycynie sportowej

- Diagnostyka funkcjonalna w reumatologii

- Diagnostyka funkcjonalna w neurologii i neurochirurgii

- Diagnostyka funkcjonalna w kardiologii i kardiochirurgii

- Diagnostyka funkcjonalna w pulmonologii

- Diagnostyka funkcjonalna w ginekologii i położnictwie

- Diagnostyka funkcjonalna rozwoju motorycznego, psychosomatycznego i innych zaburzeń okresu dojrzewania

- Diagnostyka funkcjonalna w geriatrii

- Diagnostyka funkcjonalna wad postawy w wieku rozwojowym

- Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu

- Planowanie fizjoterapii w medycynie sportowej

- Planowanie fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

- Planowanie fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii

- Planowanie fizjoterapii w pulmonologii

- Planowanie fizjoterapii w intensywnej terapii i medycynie paliatywnej

- Planowanie fizjoterapii w psychiatrii

- Planowanie fizjoterapii w chirurgii

- Planowanie fizjoterapii w geriatrii

- Planowanie fizjoterapii w ginekologii i położnictwie

- Planowanie fizjoterapii w chorobach wieku dziecięcego

- Planowanie fizjoterapii w wadach postawy

 

Efekty umiejętnościowe są realizowane są również na innych zajęciach w ramach laboratoriów (grupy minimum 10 osób) i konwersatoriów (grupy minimum 15 osób).

 

 

Podmioty lecznicze

 

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia praktyczne realizowane są w szczególności w:

 

- Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

https://szpital2.rzeszow.pl

 

- Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie

https://szpital2.rzeszow.pl/rore/

 

- Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie

https://www.medyk.rzeszow.pl

 

- Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Rudnej Małej k. Rzeszowa

https://www.klinika-rzeszow.pl

 

- Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie

https://spzoz1.rzeszow.pl/szpital.html

 

- Gabinecie Pro Feminis – Rehabilitacja Uroginekologiczna

http://www.profeminis.pl

 

- Gabinecie Pelvimed – Fizjoterapia Uroginekologiczna

https://pelvimed.pl

 

- Szpitalu Św. Michała Archanioła, Centrum Medyczne w Łańcucie

http://www.cm-lancut.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&menu=2&typ=13

 

- Centrum Medycznym Fortitudo w Rzeszowie

https://fortitudo.pl