Praktyki programowe Fizjoterapia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH.doc [112.00 KB]

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

  1. Prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z planem praktyk na rok akademicki 2023/2024 (plik - załącznik nr 1 - plan praktyk). W pliku znajdują się również informacje o Koordynatorze z ramienia UR, który zajmuje się Państwa praktyką na danym semestrze.
  2. Zgodnie z Regulaminem praktyk na kierunku Fizjoterapia KNM UR - student przystępując do praktyki zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich, w tym również badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Skierowanie na badania (TYLKO w przypadku braku aktualnych badań) wraz z wykazem zakładów opieki zdrowotnej wydawane są w Sekcji Toku Studiów Kolegium Nauk Medycznych.

Studenci studiów stacjonarnych

  1. Zgodnie z Regulaminem praktyk na kierunku Fizjoterapia KNM UR - studenci studiów stacjonarnych odbywają wszystkie praktyki (w tym praktyki wakacyjne) w Zakładach pracy, które zostały wyznaczone do realizacji określonej praktyki w danym roku akademickim (są to ośrodki współpracujące z UR w Rzeszowie i okolicy; lista ośrodków będzie udostępniona przed rozpoczęciem praktyk).

 

3 rok FIZJOTERAPII JM NIESTACJONARNE

OŚWIADCZENIE OŚRODKA

ZGODA OŚRODKA

  

5 rok FIZJOTERAPII JM NIESTACJONARNE

OŚWIADCZENIE OŚRODKA.doc [42.50 KB]

ZGODA OŚRODKA NA ODBYCIE PRAKTYKI.doc [29.00 KB]