Zajęcia Praktyczne

 

1 rok Elektroradiologia 
studia 1-go stopnia stacjonarne

 

 

2 rok Elektroradiologia 
studia 1-go stopnia stacjonarne

Diagnostyka elektromedyczna
(w tym pracownia EEG i EKG)

Aktualizacja 14.10.2022

Pracownia tomografii komputerowej

Aktualizacja 14.10.2022

 

3 rok Elektroradiologia 
studia 1-go stopnia stacjonarne

Pracownia mammografii

Aktualizacja 14.10.2022

Pracownia radioterapii

Aktualizacja 14.10.2022

Pracownia badań naczyniowych

Aktualizacja 14.10.2022

Pracownia diagnostyki izotopowej

Aktualizacja 14.10.2022