Praktyki programowe Elektroradiologia

ELEKTRORADIOLOGIA - PRAKTYKI ZAWODOWE

Elektroradiologia 3 rok Pracownia mammografii
Pracownia tomografii komputerowej

 

praktyka wakacyjna

I rok - pracownia RTG - 80 godz.

II rok - pracownia TK - 90 godz.

II rok - pracownia RM - 90 godz.