O nas

KIERUNEK ELEKTRORADIOLOGIA

     

   Kierunek Elektroradiologia został uruchomiony w roku akademickim 2013/2014, w ramach  Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego, przez prof. med. Andrzeja Urbanika. W tamtym czasie kierował on Katedrą Radiologii Collegium Medicum UJ ale jako  Rzeszowianin z pochodzenia podjął się realizacji tego dodatkowego zadania. Utworzono wtedy Katedrę Elektroradiologii, której kierownikiem został  prof. med. Andrzej Urbanik. Na potrzeby kształcenia studentów, w budynku G5 utworzono trzy pełnoochronne  pracownie radiologiczne wyposażone w aparaty do radiografii, mammografii i pantomografii, a także system do radiografii cyfrowej pośredniej. Dzięki temu możliwe stało się szkolenie jak w realnych warunkach; tym bardziej, że zakupiono dedykowany fantom. Utworzono także sale seminaryjną połączoną z systemem telewizji wewnętrznej oraz komputerową sale wyposażoną w radiologiczne stacje lekarskie. W budynku G5 znalazły się  także pracownie TK, MR (sale z systemem kamer przenoszących obraz do sali seminaryjnej), densytometrii oraz druku 3D przeznaczone do prowadzenia prac badawczych ale także wykorzystywane do kształcenia studentów. Studenci rozpoczęli samodzielne wykonywanie badań TK i MR na fantomach. Powstał w ten sposób jedyny taki, w skali całego kraju, zespół pracowni radiologicznych służący wyłącznie dydaktyce a dysponujący funkcjonującym sprzętem radiologicznym.

   W 2013 r. przy Katedrze Elektroradiologii utworzono studenckie koło naukowe (SKN) Młoda Elektroradiologia, które rozpoczęło bardzo aktywną działalność przede wszystkim organizując coroczną konferencje naukowo-szkoleniową „Młoda Elektroradiologia” (pierwsze w Polsce takie przedsięwzięcie z zakresu radiologii dla studentów). SKN Młoda Elektroradiologia od kilku lat zdobywa prestiżowe nagrody będąc najbardziej aktywnym elektroradiologicznym studenckim, naukowym kołem w Polsce.

   Prof. med. Andrzej Urbanik był inicjatorem organizowania corocznych edycji Tygodnia Mózgu w Rzeszowie, corocznej konferencji Radiologia Wspólna Sprawa (RWS - przeznaczona dla techników elektroradiologii, inżynierów i fizyków medycznych a także radiologów), a nawet studenckiego Rajdu Turystycznego dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki jego staraniom zorganizowano także stałe wystawy z obrazami rtg kwiatów, muszli, mumii egipskich, historii lampy rtg, biograficznej o Marii Skłodowskiej-Curie, a wreszcie mini muzeum radiologii z ciekawymi eksponatami (aparaty rtg, mammografy, USG, TK i plansze historyczne).

   Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Medyczny zmienił nazwę na Kolegium Nauk Medycznych. Kierunek Elektroradiologia pozostał w strukturze tego samego Instytutu, który zmienił nazwę na Instytut Nauk o Zdrowiu, a w jego ramach  utworzono Pracownię Elektroradiologii, której kierownictwo prof. med. Andrzej Urbanik przekazał dr med. Wiesławowi Guzowi.  Kolejna reorganizacja nastąpiła w roku akademickim 2020/2021 kiedy Kierunek Elektroradiologia został przeniesiony do Instytutu Nauk Medycznych
i organizacyjnie ulokowany w strukturze Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej. Dr med. Wiesław Guz pozostał kierownikiem kierunku do roku 2021 (w 2022 r. został powołany na kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej), kiedy kierownikiem kierunku została dr n. o zdr. Aleksandra Pusz-Sapa.  

W latach 2020-2021 nastąpiło istotne wzmocnienie naukowe kadry kierunku elektroradiologia. Prace doktorskie obroniły mgr elektroradiologii Aleksandra Pusz-Sapa, Joanna Sobczyk, Greta Gaweł i Aneta Wojtasik. Promotorem wszystkich prac był prof. med. Andrzej Urbanik, a promotorami pomocniczymi dr med. Ewa Dziurzyńska-Białek i  dr med. Wiesław Guz.