Ekspozycja historyczna

EKSPOZYCJA HISTORYCZNA

Ekspozycja historyczna została zorganizowana przez prof. med. Andrzeja Urbanika (kierownik Katedry Elektroradiologii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2013-2017). Znaczącego wsparcia udzielili dr med. Wiesław Guz oraz prof. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Na ekspozycji zgromadzono dawne urządzenia do diagnostyki obrazowej (tomograf komputerowy, ultrasonografy, mammografy, pantomograf, aparat rtg) oraz elementy wyposażenia radiologicznego. Plansze na ścianach zawierają opisy na temat początków Polskiej Radiologii, początków radiologii na Rzeszowszczyźnie oraz wkładu Polaków w rozwój światowej radiologii. Uzupełnieniem jest dwadzieścia kolumn opisujących kamienie milowe Polskiej Radiologii. Wszystkie te obiekty znajdują się w budynku G4. Z kolei w budynku G5 zainstalowano dwie ciekawe stałe wystawy. Wystawa „Zaczęło się od Szklanej Rurki” przedstawia historię lampy rentgenowskiej. Była eksponowana w roku 2013 (100. lecie nowoczesnej lampy rentgenowskiej) w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Kuratorzy wystawy, dr Ewa Wyka i prof. med. Andrzej Urbanik przekazali plansze do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawa „Maria Skłodowska-Curie – Kobieta Niezwykła” została przygotowana przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Muzeum Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie. Kurator wystawy, dr Alicja Rafalska-Łasocha przekazała ją dla Uniwersytetu Rzeszowskiego za pośrednictwem prof. med. Andrzeja Urbanika