Kierownik i zespół programowy kierunku

dr Marek Cieśla - kierownik kierunku

dr hab. Kamil Jurowski, prof UR

dr hab. Agnieszka Banaś - Ząbczyk, prof UR

dr Aleksander Myszka

dr Mariusz Worek

dr inż. Hubert Kubis

Monika Borek - studentka