Usługi IT dla Nauczycieli

.

Nazwa
Login i hasło
Instrukcje
Adres www

1. Poczta e-mail

   

roundcube_logo.jpg [5.55 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
https://rcmur.ur.edu.pl/

2. Wirtualna Uczelnia

   

wu_logo.JPG [13.78 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
https://wu.ur.edu.pl/

3. Elektroniczny Obieg Dokumentów

 

eod_logo.JPG [12.30 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
http://eod.ur.edu.pl/

4. Zarządzanie modułem EDUROAM

 

bcw_logo.JPG [10.73 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
https://bcw.ur.edu.pl/

5. Platforma e-Learningowa UR

 

e-lear_logo.JPG [11.43 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
http://elearning.ur.edu.pl/

6. Usługa Office 365 dla Nauczycieli UR (m.in. aplikacje Teams, Forms)

o365_logo.jpg [12.53 KB]

login:
 [email protected]

hasło: *******

więcej >
https://portal.microsoftonline.com/

7. Polska Bibliografia Naukowa

 
 

pbn_logo.JPG [10.17 KB]

login:
 [email protected]

hasło: *******

więcej >
https://pbn.nauka.gov.pl/

8. Jednolity System Antyplagiatowy

 

jsa_logo.JPG [11.09 KB]

login:
 jkowalski

hasło: *******

więcej >
https://jsa.opi.org.pl/

9. OPI-PIB

     

pbi-opi_logo.JPG [10.18 KB]

login:
 [email protected]

hasło: *******

więcej >
https://opi.org.pl/

10. ORCID

     

orcid_logo.JPG [12.81 KB]

login:
 [email protected]

hasło: *******

więcej >
https://orcid.org/

11. Instytut NoKF - wewnętrzny obieg dokumentów

inokf_logo.JPG [11.52 KB]

login:
 [email protected]

hasło: i********0

Instytut NoKF - Intranet

12. Researchgate  (nieobowiązkowe)

 

researchgate_logo.JPG [9.24 KB]

login:
 [email protected]

hasło: *******

więcej >
https://www.researchgate.net/

13. Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW

Dane pochodzą z wykazów MNiSW dostępnych na stronie bip.nauka.gov.pl
 
https://listymnisw.pl/