2023

LEK. JAN FRAŃCZAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Obrażenia części twarzowej czaszki u osób w podeszłym wieku. Obserwacje własne Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. med. Jerzy Reymond - Radomski Szpital Specjalistyczny Oddział Chirurgii Szczękowo- Twarzowej

Recenzja dr hab. n. med. Maciej Sikora - Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II w Kielcach

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MGR INŻ. KORNELIA ŁACH

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Diagnostyka spektroskopowa guzów niskozróżnicowanych  drobnookrągłokomórkowych u dzieci

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. med Bernarda Kazanowska Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Recenzja prof. dr hab. Mariusz Gagoś Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR FILIP WOŁOSZYN

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

OCENA WYDOLNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 1 PRZY ZASTOSOWNIU TESTU SPIROERGOMETRYCZNEGO

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii

Recenzja prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR PAULINA HEJDA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Kontrola i uwarunkowania epidemii tytoniowej oraz używania innych wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podkarpackim

 

Recenzje:

Recenzja Prof. dr hab. n. med. dr h-c Alfred Owoc

Recenzja Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR MACIEJ RACHWAŁ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Równowaga ciała i ukształtowanie kończyn dolnych osób w wieku 13-23 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym w województwie podkarpackim

 

Recenzje:

Recenzja Dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM – Kierownik Katedry Fizjoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Recenzja dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; Instytut Nauk Biomedycznych; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR PAWEŁ PIWOŃSKI

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Postawa ciała w grupie osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego w stopniu lekkim i umiarkowanym w województwie podkarpackim

 

Recenzje:

Recenzja Dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; Instytut Nauk Biomedycznych; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Recenzja Dr hab. Mariusz Migała, prof. PO - Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii; Katedra Fizjoterapii

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEK. GRZEGORZ PASTERNAK

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ryzyko nawrotu choroby Crohna po zabiegach resekcyjnych a poziom wybranych metaloproteinaz w ścianie przewodu pokarmowego

 

Recenzje:

Recenzja Dr hab. n. med. Wojciech Latos Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska w zakresie Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Recenzja Prof. dr hab. Łukasz Józef Krakowczyk Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR INŻ. MARCIN ŻAL

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Stan zdrowia 19–letnich mężczyzn kwalifikowanych do czynnej służby wojskowej w latach 1985–2017 w województwie małopolskim

 

Recenzje:

Recenzja Dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik prof. UJ Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii, Instytut Pediatrii Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Recenzja Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek III Katedra Pediatrii; Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LEK. ANNA PĘKALA

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Określenie optymalnego czasu pomiaru poziomu infliximabu w trakcie leczenia biologicznego u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

 

Recenzje:

Recenzja Prof. dr hab. med. Barbara Skrzydło-Radomańska Katedra i Klinika Gastroenterologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Recenzja Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski, prof. IMW Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR ANNA CIEĆKIEWICZ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena funkcji kończyny dolnej oraz jakości życia pacjentów po przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego wykonanej z powodu zaawansowanej artrozy

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska - Orłowska Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej; Polskiej Akademii Nauk

Recenzja dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii; Akademia Medyczna w Lublinie

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR ANNA NOWAKOWSKA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wykrycie gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym ludzi w Polsce w latach 2004 – 2018 oraz badania nad jej występowaniem i charakterystyką.

 

Recenzje:

Recenzja ppłk dr hab. Agata Bielawska-Drózd Kierownik Zespołu ds. Badań Naukowych i Klinicznych oraz Współpracy Akademickiej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Recenzja Prof. dr hab. Lidia B. Brydak Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Państwowy Instytut Badawczy Warszawa

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR ANETA LESIAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Monitorowanie wybranych zaburzeń poznawczych u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych w znieczuleniu ogólnym

 

Recenzje:

Recenzja Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej Collegium Witelona Uczelnia Państwowa Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Zakład Fizjoterapii

Recenzja Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Collegium Medicum; Instytut Nauk o Zdrowiu

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR MACIEJ GOLAN

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza histologiczna i bioinformatyczna kluczowych markerów oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgu człowieka i psa

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii Instytut Nauk Biologicznych, UMCS, Lublin

Recenzja dr hab. Małgorzata Kapica Katedra Fizjologii Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR DOROTA BASSARA-NOWAK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Sposób żywienia dzieci w pierwszym roku życia a ryzyko występowania cukrzycy typu 1 dzieci w wieku przedszkolnym

 

Recenzje:

Recenzja Dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk Medycznych w Katowicach; Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej

Recenzja Dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik, Prof. UJ Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MGR MARZENA SKRZYPA

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Metylacja DNA oraz polimorfizmy genetyczne w chorobie Alzheimera

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak - Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej i Molekularnej Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Recenzja dr hab n med Joanna Reszeć-Giełażyn Kierownik Zakładu Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR SYLWIA PASZEK

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Status metylacyjny promotorów wybranych genów w raku piersi

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n med. Edyta Pawlak, prof. nadzw. Kierownik Laboratorium Immunopatologii Zakład Terapii Doświadczalnej Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Recenzja Dr hab. n. med. Agnieszka Siejka, prof. UMŁ; Kliniki Endokrynologii; Wydział Lekarski; Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR MAŁGORZTA MIGUT

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Jakość opieki pielęgniarskiej w okresie okołooperacyjnym po zabiegach chirurgicznych części twarzowej czaszki

 

Recenzje:

Recenzja Prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki; Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej; Gdański Uniwersytet Medyczny

Recenzja Dr hab. n. med. Jerzy Reymond Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR INŻ.  ADRIAN TRUSZKIEWICZ

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Spektroskopia i Czasy Relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego in vitro jako narzędzie do charakterystyki nowotworów na poziomie komórkowym

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Akademia Śląska

Recenzja dr hab. n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek Katedra i Zakład Chemii Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu ląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR INŻ. ZUZANNA BOBER

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zastosowanie jądrowego rezonansu magnetycznego w detekcji wiązania trastuzunabu z komórkami raka piersi

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Barbara Plich-Pitera, prof. PRz - Dr hab. Barbara Plich-Pitera, prof. PRz Katedra Polimerów i Biopolimerów Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Recenzja dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk, prof. SUM Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MGR INŻ. MAREK BIESIADECKI

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza statystyczna stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa oraz astmą i alergicznym nieżytem nosa.

 

Recenzje:

Recenzja Prof. dr hab. n.med. Aleksandra Kawczyk-Krupka Specjalista Chorób Wewnętrznych, Chorób Naczyń, Balneologii i Medycyny Fizykalnej Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM

Recenzja Prof. dr hab inż. Mariusz Oleksy Kierownik Katedry Kompozytów Polimerowych Politechnika Rzeszowska

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________