2022

lek. Michał Osuchowski

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zastosowanie czasów relaksacji rezonansu magnetycznego do oceny efektów terapii fotodynamicznej raka prostaty

 

Recenzja prof. Paweł Chmielarz

Recenzja dr.hab.n.med. Ewa Romuk, prof.SUM

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Bogusława Kaczor-Pyter

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Aktywność i formy aktywizacji seniorów w domach pomocy społecznej

 

Recenzja prof. dr hab. Józef Ryżko

Recenzja dr hab. n. med. Barbara Remberk

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Grzegorz Sobański

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zmiana sprawności psychofizycznej u pacjentów po discektomii lędźwiowej w zależności od pooperacyjnego programu rehabilitacji

 

Recenzja dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM

Recenzja prof. dr hab. n. med. Ryszard Czepko

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


lek. Agnieszka Domin

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena układu wewnątrzwydzielniczego i biomarkerów metabolizmu u pacjentów narażonych na prenatalną ekspozycję na alkohol

 

Recenzja dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa

Recenzja prof. dr hab. n. med. Joanna Oświęcimska

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


lek. Piotr Pardak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena znaczenia greliny, obestatyny i leptyny w patogenezie choroby refluksowej przełyku w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego

 

Recenzja prof. dr hab. n med. Halina Cichoż- Lach

Recenzja prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Mirosław Probachta

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena powrotu funkcji w obrębie kompleksu barkowego u pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów

 

Recenzja dr hab. med. prof. nadzw. Krystyna Księżpolska-Orłowska

Recenzja dr hab. n. med. Andrzej Kotela, prof. UKSW

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Marta Brzuszek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Trend sekularny występowania cukrzycy typu 1 w województwie podkarpackim w latach 2009 – 2019

 

Recenzja dr hab, n. med. Małgorzata Wójcik, prof. UJ

Recenzja prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


lek. Elżbieta Ostańska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena skuteczności chemioterapii raka piersi z zastosowaniem czasów relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamicznej

 

Recenzja prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz

Recenzja dr hab. Danuta Siluk, prof. GUM

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Magdalena Kołodziej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Wykorzystanie technik biomedycznego obrazowania molekularnego w modelu zwierzęcym dysplazji oskrzelowo-płucnej

 

Recenzja prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska

Recenzja prof. dr hab. Eugeniusz Rokita

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Justyna Brożonowicz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku  80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego

 

Recenzja prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński

Recenzja dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-BIP

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Magdalena Rękas

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zjawisko smartfonizacji a aktywność fizyczna uczniów szkół ponadpodstawowych na podkarpaciu

 

Recenzja prof. dr hab. Józef Ryżko

Recenzja prof. dr hab. n. med. Janusz Książyka

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


lek. Mariusz Małecki

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej

 

Recenzja dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

Recenzja prof. zw. dr hab. med. Grzegorz Dzida

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Julia Martyn

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Postawy rodziców wobec programu szczepień ochronnych

 

Recenzja prof. dr hab. Józef Ryżko

Recenzja prof. dr hab. n. med. Janusz Książyka

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

 


mgr Gabriela Kołodziej-Lackorzyńska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena zależności pomiędzy siłą mięśniową a równowagą, chodem oraz zmęczeniem osób ze stwardnieniem rozsianym

 

Recenzja prof. dr hab. n. o kult. fiz..Anna Mika

Recenzja dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Barbara Cyran - Grzebyk

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Jakość życia rodzin dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną

 

Recenzja prof. dr hab. Janusz Kirenko

Recenzja dr hab. n. o zdr. prof. WSEI Anna Włoszczak-Szubzda

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


mgr Michalina Czarnota

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

Ocena funkcjonalna pacjentów przed i po dystektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa

 

Recenzja dr hab. n. med. Krzysztof Stachura, prof. UJ

Recenzja dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języku angielskim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________