2021

mgr Aneta Wojtasik

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Wieloczynnikowa analiza funkcjonowania Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Recenzja prof. dr hab. n. med. Joanna Bładowska.pdf

Recenzja dr hab. n. med. Joanna Pieńkowska.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielski

 


lek. Danuta Mazur-Soliszewska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcje nerek u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Recenzja dr hab. n. med. Michała Orczykowskiego

Recenzja dr hab. n. med. Wiktor Kuliczkowski

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim


lek. Piotr Przyczyna

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Przydatność czasów relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamicznej w diagnostyce raka nerki in vitro

Recenzja dr hab. Danuty Siluk, prof. GUM

Recenzja dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim

 


lek. Joanna Gustalik-Nowicka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Przydatność diagnostyczna czasów relaksacji metodą rezonansu magnetycznego oraz skuteczność terapii fotodynamicznej w raku piersi

 

Recenzja prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

Recenzja dr hab. Danuta Siluk, prof. GUM

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim


lek. med. Piotr Bar

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

 

Recenzja dr. hab. n. med. Wojciech Latos

Recenzja dr hab. n. farm. Ewa Chodurek

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim

 


lek. Natalia Leksa

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Analiza przepływów krwi w tętnicach szyjnych u pacjentów przed i po operacji endarterektomii i angioplastyce balonowej z implantacją stentu

 

Recenzja prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka

Recenzja prof. dr hab. Piotr Ziółkowski

 

Streszczenia:

w jezyku polskim


mgr inż. Łukasz Ożóg

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena przydatności niekonwecjonalnych metod generowania i wykrywania 1O2 w diagnostyce medycznej

 

Recenzja dr hab. inż. Damian Mazur

Recenzja prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf

 


lek. med. Artur Szymczak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena leczenia dzieci z wrodzonym zarośnięciem przełyku

 

Recenzja prof. dr hab. Maciej Bagłaj

Recenzja dr hab. med. Rafał Chrzan, prof. UJ

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim

 


mgr Greta Gaweł

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych.

 

Recenzja prof. dr hab. n. med. Witold Krupski

Recenzja prof. dr hab. n. med. Edyta Szurowska

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim

 


 lek. Fedir Yurochko

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena wpływu czynników medycznych i socjoekonomicznych na utrzymywanie się wysięku w uchu środkowym po ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci.

 

Recenzja dr hab. n. med. Jarosław Szydlowski

Recenzja dr hab. n. med. Jerzy Tomik, prof.CMUJ

 

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim


 

mgr Aneta Sokal

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu masy ciała u kobiet leczonych z powodu niedoczynności tarczycy.

 

Recenzja dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK

Recenzja dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 


 

mgr inz. Konrad Kwaśniak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Rola wybranych długich niekodujących RNA  w regulowaniu inwazyjności komórek   niedrobnokomórkowego  raka płuca.”

 

Recenzja dr hab. n. med. Piotr Pożarowski

Recenzja dr hab. n. biol. Roman Paduch, prof. UMCS

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim


mgr Konrad Klekot

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Ocena wpływu suplementacji cierpkiej wiśni na  adaptacje komórkowe indukowane wysiłkiem fizycznym.

 

Receznja prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

Recenzja dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda prof. UM w Lublinie

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 


mgr Aneta Radziszewska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Wpływ wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych na czas przeżycia młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi w latach 2004 – 2014.

 

Recenzja prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

• Recenzja dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 

 


mgr Sławomir Porada

 

Tytuł rozprawy doktorskiej

 

Przekształcenia strukturalno – organizacyjne wybranego szpitala podległego samorządowi województwa podkarpackiego w latach 1999 -2018.

 

Recenzja prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit

Recenzja dr hab. n. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska

Streszczenia:

w języku polskim

w jezyku angielskim

 

 


 

mgr Anna Pieniążek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie.

 

Recenzje:

recenzja dr hab. n. med. Ewa Dmoch - Gajzerska, prof. WUM.pdf

recenzja dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf

 


 

mgr Joanna Błajda

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Edukacyjna rola autorskiej aplikacji medycznej w promowaniu samobadania piersi.

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. Beata Karakiewicz.pdf

Recenzja dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz- Palus.pdf

 

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf

 


 

mgr Marzena Adamczyk

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ parametrów postawy i składu masy ciała na równowagę dzieci  i młodzieży.

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski.pdf

Recenzja dr hab. n.ozdr.Andrzej Knapik.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf

 


 

mgr Sabina Mastej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Polska adaptacja I walidacja Bostońskiego Kwestionariusza Zespołu Cieśni Nadgarstka (Boston Carpal Tunnel Questionnaire).

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski.pdf

Recenzja prof. dr hab. Aleksander Ronikier.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim .pdf

 


 

mgr Aleksandra Pusz - Sapa

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. UMW.pdf

Recenzja prof. dr hab. Katarzyna Gruszczyńska.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf

 


 

mgr Joanna Sobczyk

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n. meed. Joanna Bladowska, prof. UMW.pdf

Recenzja prof. dr hab. Katarzyna Gruszczyńska.pdf

Streszczenia:

w języku polskim.pdf

w języku angielskim.pdf