2020

mgr Krzysztof Handkiewicz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Kształcenie i rozwój zawodowy fizjoterapeutów w Polsce I w Niemczech.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Małgorzata Makiewiczf. APS.pdf

Recenzja dr hab. Magdalena Wilk-Frańczukprof. UJ.pdf

 

Streszczenia:

w języku polskim .pdf

w języku angielskim .pdf

 

_________________________________________________________________________________________________________________

mgr Anna Krakowiak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Zjawisko konsumeryzmu a zachowanie agresywne pacjenta hospitalizowanego w relacji pacjent - pielęgniarka.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Marek Motyka, prof. UEK.pdf

Recenzja prof. dr hab. n. med. Marek Postuła.pdf

Streszczenia:

w języku polskim .pdf

w języku angielskim.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Beata Skolik

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Rehabilitacja w Polsce w latach 1918 - 1939.

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. Bożena Płonka - Syroka

Recenzja dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof. PWSZ

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 

_________________________________________________________________________________________________________________

mgr Jerzy Kiszka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Kompetencje kulturowe ratowników medycznych pracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego

 

Recenzje:

Recenzja dr hab.n.o zdr. Beata Dobrowolska.pdf

Recenzja prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________

 

lek. wet. Izabela Krawczyk - Marć

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Badania rozmieszczenia oligodendrocytów i obecności w nich żelaza w mózgowiu szynszyli małej  (Chinchilla lanigera)

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Małgorzata Kapica.pdf

Recenzja dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga.prof

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

                                            _________________________________________________________________________________________________________________

 

 

mgr Anna Kremska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Jakość życia seksualnego kobiet w wieku okołomenopauzalnym

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n. med. Hubert Wolski.pdf

Recenzja dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz - Palus.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Antoni Wolanin

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena funkcji poznawczych i motorycznych pacjentów geriatrycznych operowanych w krążeniu pozaustrojowym

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n.o zdr. Beata Dobrowolska.pdf

Recenzja prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr inż. Ewelina Polak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Stężenie cytokin i adipokin a styl życia, skład masy ciała, spoczynkowa przemiana materii u osób otyłych.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska - Junak.pdf

Recenzja dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

 

                                        ________________________________________________________________________________________________________________

 

Lek. Małgorzata Szczepanek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni.

 

Recenzje:

Recenzja prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak.pdf

Recenzja prof. dr hab. n. med. Ewa Tuszkiewicz - Misztal.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf

 

                                        ________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Sara Jarmakiewicz - Czaja

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Stan odżywienia i skład masy ciała pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

 

Recenzje:

Recenzja dr hab. Radosław Piotr Radzki, prof. UP.pdf

Recenzja dr hab. n. med. Artur Wdowiak.pdf

 

Streszczenia:

Streszczenie w języku polskim.pdf

Streszczenie w języku angielskim.pdf