2019

Mgr farm. Łukasz Puchała

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Lokalizacja  i kodowanie chemiczne neureguliny-1  w neuronach śródściennych  jelita cienkiego  w modelu zwierzęcym

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Romana Wróbel

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena stanu biopsychospołecznego kobiet w okresie przedporodowym

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Natalia Wołoszyn

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena wpływu dwóch różnych 12-tygodniowych programów ćwiczeń fizycznych na sprawność funkcjonalną i jakość życia osób starszych, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, mieszkających w domach pomocy społecznej

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Krzysztof Kalita

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena zachowań zdrowotnych kapłanów diecezjalnych z terenu Podkarpacia

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Piotr Matłosz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ wybranych cech morfofunkcjonalnych i zachowań zdrowotnych na jakość życia młodych kobiet

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Danuta Burdzy

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ redukcji zmian naczyniowych skóry twarzy typu teleangiektazje na jakość życia

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Grzegorz Kucaba

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Funkcjonowanie i wykorzystanie Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie w latach 2011 - 2015

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Sabina Krupa

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ wprowadzenia protokołu przyspieszonego powrotu do zdrowia  (ERAS), na nakład pracy pielęgniarek u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych zastawki mitralnej z dostępu minimalnego 

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

lek. Olga Wolińska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena jakości życia nastolatków z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku 13-18 lat - walidacja skali CPQOL- teen

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Izabela Sałacińska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Jakość życia rodziców dzieci przewlekle chorych w aspekcie wsparcia otrzymywanego z organizacji pozarządowych

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Anna Bejster

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena wybranych czynników ryzyka,  zaburzeń rozwoju fizycznego, psychomotorycznego i emocjonalnego u niemowląt z Podkarpacia, usprawnianych według programu wczesnej interwencji

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr inż. Marek Cieśla

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena metylacji DNA i polimorfizmów wybranych genów oraz ekspresji wyselekcjonowanych mikro-RNA u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów 

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________