2018

Mgr Bartłomiej Gąsienica Walczak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Motoryczne, metodyczne i mentalne kwalifikacje studentów fizjoterapii z zakresu bezpiecznego upadania - perspektywa prewencji upadków osób z wadami wzroku, z unieruchomioną lub amputowaną kończyną

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Elżbieta Porada

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Oczekiwania matek noworodków leczonych hipotermią

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Katarzyna Bazarnik-Mucha

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Analiza chodu, równowagi statycznej oraz stanu funkcjonalnego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Justyna Leszczak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ rehabilitacji na skład masy ciała u osób po udarze mózgu

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr  Ewelina Czenczek-Lewandowska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z cukrzycą typu I w zależności od metody stosowanej insulinoterapii

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Grzegorz Sobek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ preferencji smakowych na ryzyko nadwagi o otyłości u dzieci i młodzieży

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Aneta Weres

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ aktywności fizycznej i wybranych okołoporodowych czynników ryzyka na występowanie nadciśnienia tętniczego krwi u dzieci

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Joanna Baran

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ aktywności fizycznej i wybranych okołoporodowych czynników ryzyka na występowanie nadwagi i otyłości u dzieci

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Edyta Niemczyk

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:


Obecność członków rodziny podczas resuscytacji krążeniowo - oddechowej w ocenie personelu medycznego, pacjenta i jego bliskich

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Dawid Filip

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:


Analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego w zawale mięśnia sercowego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Joanna Burzyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena wykorzystania mediów społecznościowych  w rozpowszechnianiu informacji  o zdrowiu i chorobie

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia: