2017

Mgr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena wpływu systematycznej aktywności fizycznej na stan funkcjonalny i jakość życia osób starszych objętych opieką instytucjonalną

 

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Magdalena Szczepanik

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Polska adaptacja skali Knee Outcome Survey Activities of Daily Living (KOS-ADL)

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Edyta Łuszczki

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ wybranych czynników motywacyjnych na ilość spożytych warzyw i owoców przez dzieci w wieku  6 - 12 lat w stołówkach szkolnych

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Aneta Mielnik

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Stężenie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi pępowinowej w zależności od wybranych czynników środowiskowych

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Monika Tymczak

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ treningu respiracyjnego metodą Spiro Tiger na parametry oddechowe i jakość życia chorych na raka płuca

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Małgorzata Gajdek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Charakterystyka usług medycznych świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego i ocena ich jakości w populacji otwartej miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Anna Fąfara

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena świadczeń zdrowotnych w porze nocnej w opinii hospitalizowanych pacjentów

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Mgr Anna Bartosiewicz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Socjodemograficzne i psychospołeczne uwarunkowania gotowości pielęgniarek do ordynowania leków i wypisywania recept

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia: