2016

Lek.  Grażyna Hejda

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Dynamika zmian w zakresie umieralności niemowląt w województwie podkarpackim w latach 2000 - 2010

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Dorota Owsianik

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Analiza zatruć dzieci hospitalizowanych w latach 2010 - 2014 w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Beata Obłoza

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Porównanie organizacji i finansowania opieki nad kobietą rodzącą i noworodkiem w województwie mazowieckim oraz podkarpackim

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Daniel Szymczyk

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena równowagi i stabilności  posturalnej pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Artur Sochacki

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena poziomu adaptacji funkcjonalnej i psychospołecznej osób po urazie rdzenia kręgowego uprawiających rugby na wózkach

 

Recenzje:

 

 

Streszczenia:

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Andżelina Wolan-Nieroda

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena ruchomości kręgosłupa szyjnego oraz sprawności funkcjonalnej i jakości życia u osób po złamaniu kręgu obrotowego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr  Justyna Kosydar-Bochenek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Przewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr  Marzena Jędrzejczyk-Cwanek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Czynniki wpływające na skuteczność  leczenia  zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST pacjentów leczonych przezskórną  angioplastyką  wieńcową

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr  Katarzyna Jabłońska-Sudoł

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Korelacje pomiędzy zmianami parametrów równowagi kręgosłupowo - miednicznej a wynikiem klinicznym po leczeniu chirurgicznym kręgozmyku cieśniowego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr farm. Lidia Maria Czyż

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Służba farmaceutyczna Podkarpacia w latach 1944 - 2004 na tle przemian prawnych obrotu lekami

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia: