2015

mgr Ewa Szeliga

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena sprawności  funkcjonalnej  i jakości  życia  po urazie  rdzenia kręgowego  w  odcinku  szyjnym  u  osób  aktywnych  i nieaktywnych  fizycznie

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Justyna Podgórska - Bednarz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Czynniki ryzyka i występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w województwie podkarpackim

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Monika Bal - Bocheńska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Porównanie efektów rehabilitacji pacjentów poddanych resekcji płata płuca z zastosowaniem znieczulenia standardowego i podopłucnego

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Justyna Wyszyńska

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Czynniki ryzyka i występowanie nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w wieku szkolnym w województwie podkarpackim

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Lek. Waldemar Kosiba

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Anna Muzyczka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Zreformowany system ochrony zdrowia w kontekście funkcjonowania samorządu lokalnego. Studium analityczne na przykładzie powiatu jarosławskiego w latach 1991 - 2014

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia:

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

mgr Edyta Kwilosz

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Analiza czynników ryzyka otyłości u dzieci w wieku szkolnym w regionie bieszczadzkim

 

Recenzje:

 

 

 

 

Streszczenia: