2021

 

lek. Róża Borecka

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Profilaktyka zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu terapeutycznego  z użyciem paliwizumabu w Polsce.

 

Recenzja dr hab. n. med. Tomasz Szczapa, Prof. UMP

Recenzja dr hab. n. med. Dorota Pawlik

Recenzja prof. dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 


lek. Sławomir Januszek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena czynników ryzyka leczenia operacyjnego raka endometrium.

 

Recenzja prof. dr hab. n.med. Krzysztof Cendrowski

Recenzja Dr hab. n. med. Marek Murawski

Recenzja Prof. dr hab.n.med Wiesława Bednarek

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 


lek. Marcin Wiącek

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Okołozabiegowe wartości ciśnienia tętniczego a wyniki leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej.

 

Recenzja dr hab. med. Adam Kobayashi

Recenzja dr hab. n. med. Michał Karliński

Recenzja dr hab. n.med. prof. UJK Piotr Sobolewski

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim

 


 

lek. Paweł Porzycki

 

Tytuł rozprawy doktorskiej:

 

Ocena przydatności nowych biomarkerów, a w szczególności cząstek mikroRNA, w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

 

Recenzje:

recenzja dr hab. n. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK

recenzja prof. dr hab. n. med. Jacek Rysz

recenzja prof. dr hab. Krzysztof Bar

 

Streszczenia:

w języku polskim

w języku angielskim