Obrony prac doktorskich


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o  zdrowiu

mgr Marta Brzuszek
na temat:
Trend sekularny występowania cukrzycy typu 1 w województwie podkarpackim w latach 2009- 2019

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wójcik

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 16:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Agnieszki Domin
na temat:
Ocena układu wewnątrzwydzielniczego  i wybranych biomarkerów metabolizmu

u pacjentów narażonych na prenatalną ekspozycję na alkohol”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Oświęcimska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 13 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Magdaleny Kołodziej na temat: „Wykorzystanie technik biomedycznego obrazowania molekularnego w modelu zwierzęcym dysplazji oskrzelowo-płucnej”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

· Prof. dr hab. Marian Cholewa - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

· Dr n. med. Witold Błaź - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt; Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

· Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita - Zakład Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Justyny Brożonowiczna temat:„Ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku  80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska, prof. UŁa

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, prof.UR

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński
 • Dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-BIP

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

 

 

 

 

 

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 4 listopada 2022 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Gabrieli Kołodziej-Lackorzyńskiej na temat: „Ocena zależności pomiędzy siłą mięśniową a równowagą, chodem oraz zmęczeniem osób ze stwardnieniem rozsianym” Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

· Dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

· Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. o kult. fiz. Anna Mika - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

· Prof. dr hab. med. Maciej Krawczyk - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-

 


Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 19 października 2022r, o godz. 15:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy,
zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Dominiki Kwiatkowskiej

na temat:

„Nowe kierunki w diagnostyce i terapii czerniaka”.

 

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Recenzenci:

 • Recenzent                Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska - Winciorek
 • Recenzent                Dr hab. n. med. Adriana Polańska
 • Recenzent                Dr hab. n. med. Michał Sobjanek

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

http://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Barbary Cyran-Grzebyk
na temat:
Jakość życia rodzin dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną  ”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. o zdr. Justyna Wyszyńska, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. o zdr. prof. WSEI Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi Witolda Chodźki w Lublinie
 • Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu
mgr Anety Wojtasik na temat:
„Wieloczynnikowa analiza funkcjonowania Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Wiesław Guz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. med. Joanna Pieńkowska – II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Gdańsku
 • Prof. dr hab. med. Joanna Bladowska – Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 14.15, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Marty Kołt-Kamińskiej,

na temat:

„Ocena nowych metod terapeutycznych w leczeniu łuszczycy   plackowatej i uogólnionej łuszczycy krostkowej”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNhZmJkNzUtZjA4Yi00NGQyLTg5OTMtM2E2MjhkNTFkMDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Magdalena Żychowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • Dr n. med. Hanna Myśliwiec
 • Dr n. med. Danuta Nowicka

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 13.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, recenzenci, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Piotra Januszyka,

na temat:

„Profil ekspresji genów i kodowanych przez nie białek związanych ze zjawiskiem utraty odpowiedzi na leczenie salinomycyną w raku endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExNjZkZmMtMWFiOC00YTBiLWJmYzUtMmM1NDc5ZTIwMTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Dr n. med. Dariusz Boroń, prof. WST

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Beniamin Grabarek

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny
 • Prof. dr. hab. n. med. Hubert Wolski
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 12.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, recenzenci, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Roberta Kiełbasińskiego,

na temat:

„Zmiany wzorca ekspresji genów kodujących wybrane adipokiny i czynniki prozapalne w raku endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhYjI5Y2MtMTgyNC00NjRhLTlhN2YtNzM5NjYyYjg3NTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Dr n. med. Dariusz Boroń, prof. WST

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Krzysztof Balawender

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Anna Markowska
 • dr. hab. n. med. Przemysław Oszukowski
 • Dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki medyczne
lek. Danuty Mazur-Soliszewskiej na temat:
„Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcje nerek u chorych z przewlekłą niewydolnością serca”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Janusz Romanek, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n.med. Wiktor Kuliczkowski – Adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr hab. n.med. Michał Orczykowski – Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu lek. Piotra Przyczyny na temat:

„Przydatność czasów relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamicznej w diagnostyce raka nerki in vitro”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Gala– Błądzińska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz- Katedra Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Dr hab. n. farm. Danuta Siluk, prof.GUM, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 16:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu
lek. Joanny Gustalik-Nowickiej na temat:

„Przydatność diagnostyczna czasów relaksacji metodą rezonansu magnetycznego oraz skuteczność terapii fotodynamicznej w raku piersi”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik -  Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof.UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Dr hab. n. farm. Danuta Siluk, prof. GUM, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/B- 94/21                                                                                                                              Rzeszów, 02.03.2022 r.

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022r. o godzinie 18:00 , odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

lek. Piotra Bara na temat:

„Ocena tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med.  Wojciech Latos   - Specjalista chorób wewnętrznych, Kierownik Centralnej  Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 • Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek – Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/L-6/22                                                                                                                                  Rzeszów, 02.03.2022 R.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Natalii Leksy na temat:

„Analiza przepływów krwi w tętnicach szyjnych u pacjentów przed i po operacji endarterektomii
i angioplastyce balonowej z implantacją stentu”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Adam Uryniak

Recenzenci:

 • Aleksandra Kawczyk – Krupka - Specjalista chorób wewnętrznych, chorób naczyń, balneologii i medycyny fizykalnej. Katedra i Oddział Klinicznych Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 • dr hab. n . med. Piotr Ziółkowski – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/O-88/22                                                                                                                              Rzeszów, 02.03.2022 R.

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 16:30 odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. inż. Łukasza Ożoga na temat:

„Ocena przydatności niekonwecjonalnych metod generowania i wykrywania  1O2 w diagnostyce medycznej”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk – Krupka - Specjalista chorób wewnętrznych, chorób naczyń, balneologii i medycyny fizykalnej. Katedra i Oddział Klinicznych Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 • Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz- Politechnika Rzeszowska

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/S-13/22                                                                                                                                         Rzeszów, 24.01.2022 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 11 luty 2022 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Artura Szymczaka
na temat:
Ocena leczenia dzieci z wrodzonym zarośnięciem przełyku leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Rzeszowie”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Witold Błaż, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj – Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Chrzan – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DINMCM 16 /22                                                                                                                                  Rzeszów, 05.01.2022r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
09 lutego 2022r, o godz. 15.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Róży Boreckiej

na temat:

„Profilaktyka zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego

w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu terapeutycznego  z użyciem paliwizumabu w Polsce”.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apsBvYx0aQ5wwOIWtbOdHx2BZJqiR9qlx5vpwlNJNr_M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18181559-586f-43d9-bdb5-cb927b389b27&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

Promotor:

 • Dr. hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Recenzenci:

 • Recenzent                dr hab. n. med. Iwona Maruniak- Chudek
 • Recenzent                 Dr hab. n. med. Dorota Pawlik
 • Recenzent Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/R-85/21                                                                                                                                       Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 14.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Radziszewskiej na temat:
Wpływ wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych na czas przeżycia młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi w latach 2004 – 2014.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek – Borowska

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Justyna Podgórska Bednarz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 


KNM-5200/G- 77/21                                                                                                                     Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 15.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Grety Gaweł na temat:
Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Wiesław Guz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Witold Krupski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof.  dr hab. n. med. i n. o zdr. Edyta Szurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


KNM-5200/K- 74/21                                                                                                                                      Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Konrada Klekota na temat:
Ocena wpływu suplementacji cierpkiej wiśni na  adaptacje komórkowe indukowane wysiłkiem fizycznym.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, AWF Warszawa; Filia w Białej Podlaskiej
 • Dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. UM w Lublinie

 

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 

 


 

KNM-5200/S- 75/21                                                                                                                               Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Sokal na temat:

„Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu masy ciała u kobiet leczonych z powodu niedoczynności tarczycy”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


DINMCM 136/21                                                                                                                                                                                                                                                     Rzeszów, 19.10.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
10 listopada 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Sławomira Januszka,

na temat:

„Ocena czynników ryzyka leczenia operacyjnego raka endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_2lOqEPb72pgKFgC5MUpC7rpkyKRaklFq9VQlp3HoMA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f79392c4-a2db-4a0c-9397-3eb3f6e9ac9a&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Marek Murawski
 • dr. hab. n. med. Krzysztof Cendrowski
 • dr. hab. n. med. Wiesława Bednarek

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 

                                                                                                                                             


CM/5200/K-5/2021                                                                                                                                   Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

mgr. inż. Konrada Kwaśniaka na temat:

Rola wybranych długich niekodujących RNA  w regulowaniu inwazyjności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021


CM/5200/Y-14/2021                                                                                                                                Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Fedira Yurochko na temat:

Ocena wpływu czynników medycznych i socjoekonomicznych na utrzymywanie się wysięku w uchu środkowym po ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Wojciech Domka, Uniwersytet Rzeszowski

 

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 

 

 

 


DINMCM 89/21                                                                                                                                   Rzeszów, 27.07.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
08 września 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. Pawła Porzyckiego,

na temat:

„Ocena przydatności nowych biomarkerów w szczególności microRNA w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaP8_eatHCpPitImEBxNXXt6uprSUKXAmQzclLWjTvoQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=277ef88f-3e8d-441c-a403-31e4fc515a55&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bar
 • Dr hab. n. med. Piotr Jarzemski

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR