Obrony prac doktorskich


Zawiadomienie 

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, 

że w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu 

Lek. Grzegorza Pasternaka
na temat: „ Stężenie wybranych metaloproteinaz w ścianie przewodu pokarmowego a ryzyko nawrotu choroby Leśniowskiego- crohna po zabiegach resekcyjnych.” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor: 

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR 

Recenzenci: 

 • Dr hab. n. med. Wojciech Latos - Specjalistyczna Prywatna Praktyka Lekarska w zakresie Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
 • Prof. dr hab. Łukasz Józef Krakowczyk - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy  

 

Prorektor Kolegium
ds. Kolegium Nauk Medycznych 

prof. dr hab. n. med. Artur Mazur 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 r., o godz. 11:00 w budynku G4 (sala -104/-105) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy, zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. Mateusza Kunysza

na temat:

„Ocena wybranych markerów epigenetycznych u pacjentek w ciąży powikłanej cukrzycą ciążową”.

Promotor:

• prof. dr hab. n. med. Dorota Darmochwał-Kolarz

 

Promotor pomocniczy:

· dr n. med. Marek Cieśla

 

Recenzenci:

· prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

· prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka

· dr hab. n. med. Paweł Miotła, prof. UM w Lublinie

 

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 21 marca 2024 r. o godzinie 16:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Filipa Wołoszyna
na temat: „Ocena wydolności fizycznej dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 przy zastosowaniu testu spiroergometrycznego.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Magdalena Sowa-Kućma, prof. UR Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec - Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski; Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii
 • Prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii
  z Pododdziałem Kardiologii, Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, 

że w dniu 14 marca 2024 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki medyczne 

Lek. Jana Frańczaka
na temat: „Obrażenia części twarzowej czaszki u osób w podeszłym wieku. Obserwacje własne Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor: 

 • Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR 

Promotor pomocniczy: 

 • Dr n. med. Robert Brodowski 

Recenzenci: 

 • Dr hab. n. med. Jerzy Reymond  - Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej; Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego 
 • Dr hab. n. med. Maciej Sikora - Oddział Chirurgii Szczękowo - Twarzowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. św. Jana Pawła II w Kielcach 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 13 marca 2024r, o godz. 14:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy, zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. Pawła Zapolnika

na temat:

„Analiza wpływu szczepienia BCG na częstość występowania oraz przebieg zakażeń SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce”

Promotor:

• dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR.

 

Recenzenci:

· Recenzent dr hab. Magda Druszczyńska, prof. UŁ

· Recenzent dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska

· Recenzent prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

 

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 7 marca 2024 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Anny Pękali na temat: „ Określenie optymalnego czasu pomiaru poziomu infliximabu w trakcie leczenia biologicznego u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit”. Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

• Prof. dr hab. n. med. Rafał Filip – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło- Radomańska - Katedra i Klinika Gastroenterologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

· Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Raszewski - Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 29 lutego 2024 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr inż. Kornelii Łach

na temat: „Diagnostyka spektroskopowa guzów niskozróżnicowanych drobnookrągłokomórkowych u dzieci”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

• Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

• Dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. med Bernarda Kazanowska - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Wydział Lekarski

· Prof. dr hab. Mariusz Gagoś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 15 lutego 2024 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anny Ciećkiewicz
na temat: Ocena funkcji kończyny dolnej

oraz jakości życia pacjentów po przebytej endoprotezoplastyce stawu biodrowego wykonanej z powodu zaawansowanej artrozy”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

 • Dr hab. Janusz Cwanek, prof. UR

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. prof. nadzw. Krystyna Księżopolska – Orłowska - Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda - Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Akademia Medyczna w Lublinie

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 15 grudnia 2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anny Nowakowskiej na temat: “Wykrycie gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym ludzi w Polsce w latach 2004 – 2018 oraz badania nad jej występowaniem i charakterystyką” Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Józef Piotr Knap – Warszawski Uniwersytet Medyczny Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej dla obszaru województwa mazowieckiego

Recenzenci:

Prof. dr hab. Lidia Bernadeta Brydak - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny - Państwowy Instytut Badawczy

Dr hab. Agata Bielawska-Drózd – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Zespół ds. Badań Naukowych i Klinicznych oraz Współpracy Akademickiej

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2023r, o godz. 13:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy, zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Klaudii Tutka-Prystupa (Tutka

na temat:

„Znaczenie mikrobiomu skóry w patogenezie przewlekłych dermatoz zapalnych”.

Promotor:

• Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Promotor pomocniczy:

· Dr n. med. Magdalena Żychowska

Recenzenci:

· Recenzent Dr hab. n. med. Anita Hrycewicz-Gwóźdź

· Recenzent Prof. dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak

· Recenzent Dr hab. n. med. i n. o zdr. Maciej Pastuszczak

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 1 grudnia 2023r. o godz. 09:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Łukasza Rákásza

na temat:

„Spójność a rozbieżność przedoperacyjnej diagnozy względem ostatecznego rozpoznania histopatologicznego w leczeniu operacyjnym guzów kanału kręgowego. Analiza retrospektywna wiarygodności wstępnego rozpoznania”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3an5o-l_SLlGDYMF5nRUj35wxohDFdYsjP-xGTZigPhYs1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c994cddd-d796-4b7b-a498-c8e1e09c4bcd&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Microsoft Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app)

Promotor:

• dr hab. n. med. Jacek Szczygielski, prof. UR

 

Promotor pomocniczy:

· dr n. med. Tomasz Torliński

 

Recenzenci:

· Recenzent prof. dr hab. med. Bogdan Mikołaj Ciszek

· Recenzent dr hab. n. med. Witold Janusz

· Recenzent dr hab. n. med. Grzegorz Guzik, prof. PRz

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r, o godz. 14:30 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy, zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Mgr. inż. Macieja Nogi

na temat:

„Badania wybranych parametrów toksykologicznych dla związków fosforoorganicznych z grupy Novichok przy użyciu metod toksykologii in silico”.

Promotor:

• Dr hab. n. med. i n. o zdr. Kamil Jurowski, prof. UR

 

Promotor pomocniczy:

· Dr n. med. Agata Michalska

 

Recenzenci:

· Recenzent Dr hab. n. farm. Bartosz Wielgomas, prof. GUM

· Recenzent Prof. dr hab. n. farm. Maria Walczak

· Recenzent Dr hab. n. med. Waldemar Machała, prof. nadzw. UM w Łodzi

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. inż. Marcina Żala na temat:
„Stan zdrowia 19–letnich mężczyzn kwalifikowanych do czynnej służby wojskowej w latach 1985 – 2017 w województwie małopolskim
”.

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

Dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Iwona Beń-Skowronek - III Katedra Pediatrii; Wydział Lekarski; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik, prof. UJ - Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Katedra Pediatrii, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 8 grudnia 2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Pauliny Hejdy na temat:
„Kontrola i uwarunkowania epidemii tytoniowej oraz używania innych wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podkarpackim
”.

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

Dr n. o zdr. Zdzisława Chmiel - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n.med. Alfred Owoc - Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Prezes: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit - Uniwersytet Szczeciński; Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;  Wydział Nauk o Zdrowiu)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 24 listopada2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Macieja Golana na temat:
„Analiza histologiczna i bioinformatyczna kluczowych markerów oligodendrocytów
w wybranych obszarach mózgu człowieka i psa
”.

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

 • Dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. inż. Sebastian Piłsyk - Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Recenzenci:

 • Dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS - Katedra Anatomii, Funkcjonalnej
  i Cytobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii I Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej
 • Dr hab. n. wet. Małgorzata Kapica - Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 10 listopada 2023 r. o godzinie 15:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

mgr Marzeny Skrzypy na temat:

„Metylacja DNA oraz polimorfizmy genetyczne w chorobie Alzheimera”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

Prof. dr hab. n. med. Izabela Zawlik – Uniwersytet Rzeszowski

 

Recenzenci:

 • dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak - Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki, Zakład Biochemii Farmaceutycznej i Diagnostyki Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr hab. n. med. Joanna Reszeć-Giełażyn - Zakład Patomorfologii Lekarskiej; Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 listopada 2023 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgra Macieja Rachwała
na temat:
„Równowaga ciała i ukształtowanie kończyn dolnych osób w wieku 13-23 lat
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

w województwie podkarpackim

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)
Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:
dr hab. n. o kult. fiz. Katarzyna Walicka–Cupryś, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:
dr n. o zdr. Ewa Szeliga – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. Dariusz Czaprowski, prof. UWM – Kierownik Katedry Fizjoterapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr hab. Dariusz Mucha, prof. AWF – Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu; Instytut Nauk Biomedycznych; Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie: https://www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2023

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 26 października 2023 r. o godzinie 14:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

 

mgr Bogumiły Pniak

 

na temat:

Ocena skuteczności rehabilitacji ręki z wykorzystaniem metod biofeedback pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOhzRNcPJ6CPT2nH5pvFarNRhcfv7YyXDTknl5zjhf281%40thread.tacv2/1697201803327?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%228cf7bad8-83cf-4fcc-b53c-dc3128194e80%22%7d

 

(Aplikacja MS Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app)

 

Promotor:

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR

Promotor pomocniczy:

dr n. o zdr. Justyna Leszczak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Aleksandra Truszczyńska-Baszak
 • dr hab. Mariusz Migała, prof. PO
 • dr hab. Piotr Tederko, prof. WUM

 

Rozprawa doktorska, streszczenie w języku polskim i angielskim oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

  

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 16:40 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Pawła Piwońskiego na temat:

„Postawa ciała w grupie osób z zaburzeniami rozwoju intelektualnego w stopniu lekkim i umiarkowanym w województwie podkarpackim”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

Dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

Dr hab. Katarzyna Walicka Cupryś, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. Dariusz Mucha, prof. PPUZ - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Zakład Odnowy Biologicznej i Korekcji Wad Postawy
 • Dr hab. Mariusz Migała, prof. PO - Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego
  i Fizjoterapii; Katedra Fizjoterapii

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 października 2023 r. o godzinie 15:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Sylwii Paszek na temat:

„Status metylacyjny promotorów wybranych genów w raku piersi”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

Dr hab. n. med. Izabela Zawlik, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Siejka, prof. UMŁ - Kliniki Endokrynologii; Wydział Lekarski; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Dr hab. n. med. Edyta Pawlak, prof. PAN- Laboratorium Immunopatologii; Zakład Terapii Doświadczalnej; Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 19 października 2023r, o godz. 13:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy, zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Mgr Krystyny Krygowskiej

na temat:

„Wpływ edukacji kobiet ciężarnych w Szkołach Rodzenia w województwie podkarpackim na częstość występowania depresji poporodowej”.

Promotor:

• Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

 

Promotor pomocniczy:

· Dr n. med. Barba Zych

 

Recenzenci:

· Recenzent Prof. dr hab. n. med. Marek Murawski

· Recenzent Prof. dr hab. n .med. Jan Kotarski

· Recenzent Dr hab. n. med. Rafał Moszyński

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 13 października 2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Małgorzaty Migut
na temat:
„Jakość opieki pielęgniarskiej w okresie okołooperacyjnym po zabiegach chirurgicznych części twarzowej czaszki”

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Dorota Ozga - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska - Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego
  i Intensywnej Opieki; Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej; Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Dr hab. n. med. Jerzy Reymond - Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 6 października 2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr inż. Zuzanny Bober
na temat:
„Zastosowanie jądrowego rezonansu magnetycznego w detekcji wiązania trastuzumabu z komórkami raka piersi

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik – Aebisher, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Joanna Strzelczyk, prof. SUM - Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Dr hab. Barbara Plich-Pitera, prof. PRz - Katedra Polimerów i Biopolimerów; Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 20 września 2023r, o godz. 14:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy,
zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Mariusza Wójcika

na temat:

„Wewnątrzszpitalny przebieg chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów

ze współistniejącym zakażeniem SARS-CoV-2”.

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski

 

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Rafał Kurianowicz

 

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 • Dr hab. n. med. Aleksander Maciąg
 • Dr hab. n. med. Andrzej Głowniak

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 15 września 2023 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Lesiak
na temat: “Monitorowanie wybranych zaburzeń poznawczych u pacjentów po zabiegach torakochirurgicznych w znieczuleniu ogólnym”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Małgorzata Marć - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Collegium Medicum; Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Kołodziej - Collegium Witelona Uczelnia Państwowa; Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej; Zakład Fizjoterapii

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 21 lipca 2023 r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. inż. Adriana Truszkiewicza na temat:
Spektroskopia i Czasy Relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego in vitro jako narzędzie do charakterystyki nowotworów na poziomie komórkowym”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik – Aebisher, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wiczkowski - Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii; Akademia Śląska
 • Dr hab. n. med. Aleksandra Damasiewicz-Bodzek - Katedra i Zakład Chemii Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 28 lipca 2023 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Doroty Bassara-Nowak na temat:
„Sposób żywienia dzieci w pierwszym roku życia a ryzyko występowania cukrzycy typu 1 u dzieci w wieku przedszkolnym".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Edyta Łuszczki – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Pediatrii; Katedra Pediatrii

Dr hab. n. med. Agnieszka Zachurzok - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Nauk Medycznych w Katowicach; Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 16:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Bogusława Kaczor-Pyter na temat:
„Aktywność i formy aktywizacji seniorów w domach pomocy społecznej

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko - Uniwersytet Zielonogórski; Collegium Medicum; Instytut Nauk Medycznych
 • Dr hab. n. med. Barbara Remberk -Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 20 czerwca 2023r, o godz. 11:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy,
zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. stom. Magdy Krasińskiej-Mazur

na temat:

„Ocena skuteczności zastosowania prądów o częstotliwości radiowej w rehabilitacji pacjentów
z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi”.

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

 

Recenzenci:

 • Recenzent Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
 • Recenzent Prof. dr hab. Beata Dejak
 • Recenzent Prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 26 maja 2023 r., o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Michaliny Czarnoty na temat: „Ocena funkcjonalna pacjentów przed i po discektomii w odcinku szyjnym kręgosłupa".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

· Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

· Dr Grzegorz Magoń – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk - II Klinika Neurologii; Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

· Dr hab. n. med. Krzysztof Stachura, prof. UJ - Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 19 maja 2023 r., o godz. 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

lek. Elżbiety Ostańskiej na temat: „Ocena skuteczności chemioterapii raka piersi z zastosowaniem czasów relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamiczne".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

· Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz - Katedra Chemii Fizycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

· Dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 maja 2023r., o godz. 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

lek. Michała Osuchowskiego na temat:
„Zastosowanie czasów relaksacji rezonansu magnetycznego do oceny efektów terapii fotodynamicznej raka prostaty".

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz - Katedra Chemii Fizycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Dr hab. n. med. Ewa Romuk, prof. SUM - Katedra i Zakład Biochemii; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 5 maja 2023r., o godz. 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. inż. Marka Biesiadeckiego na temat:
„Analiza statystyczna stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa oraz astmą i alergicznym nieżytem nosa".

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. biol. Sabina Galiniak – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk-Krupka - Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej; Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu; Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. inż. Mariusz Oleksy - Katedra Kompozytów Polimerowych, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 21 kwietnia 2023 r., o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Mirosława Probachty na temat:
„Ocena powrotu funkcji  w obrębie kompleksu barkowego u pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. Janusz Cwanek, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • Dr Julian Skrzypiec

Recenzenci:

 • Dr hab. med. prof. nadzw. Krystyna Księżpolska-Orłowska - Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej, Polskiej Akademii Nauk
 • Dr hab. n.med. Andrzej Kotela - Wydział Medyczny, Kolegium Medyczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 14 kwietnia 2023 r., o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Grzegorza Sobańskiego na temat:
„Zmiana sprawności psychofizycznej u pacjentów po dyskektomii lędźwiowej w zależności od pooperacyjnego programu rehabilitacji".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Maciejczak – Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr Andżelina Wolan–Nieroda – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. med. Ryszard Czepko - Klinika i Katedra Neurochirurgii; Krakowska Akademia im. A.Frycza-Modrzewskiego
 • Dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 17 marca 2023r., o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

lek. Mariusza Małeckiego na temat:
„Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań telemedycznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej".

Link do spotkania:https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

  Promotor pomocniczy:
 • Dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. zw. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych; Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Dr hab. n. med. Jacek Lewandowski - Klinika Chorób Wewnętrznych; Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii; Warszawski Uniwersytet Medyczny

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 10 marca 2023 r., o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Julii Martyn na temat:
„Postawy rodziców wobec Programu Szczepień Ochronnych".

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. med. Janusz Książyk - Klinika Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych
 • dr hab. n. med. Józef Ryżko - Katedra Pediatrii, Instytut Nauk Medycznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 3 marca 2023 r. , o godz. 16.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu
mgr Magdaleny Rękas
na temat: „Zjawisko smartfonizacji a aktywność fizyczna uczniów szkół ponadpodstawowych na Podkarpaciu”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

· Prof. dr hab. n. med. Paweł Januszewicz - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Promotor pomocniczy:

· Dr n. o zdr. Joanna Burzyńska – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. med. Janusz Książyk - Klinika Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych

· Prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko - Katedra Pediatrii, Instytut Nauk Medycznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 10 lutego 2023 r. o godzinie 16:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Piotr Pardak
na temat:
„Ocena znaczenia greliny, obestatyny i leptyny w patogenezie choroby refluksowej przełyku w przebiegu obturacyjnego bezdechu sennego”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Filip- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n med. Halina Cichoż- Lach - Katedra I Klinika Gastroenterologi Z Pracownią Endoskopową, Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
 • Prof. dr hab. n. med. Piotr Paluszkiewicz - Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 22 lutego 2023r, o godz. 14:30 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy,
zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Izabelli Tomaszewskiej - Lampart

na temat:

„Wartość ciśnienia tętniczego, a następstwa ostrego udaru niedokrwiennego mózgu
w obrazowaniu tomografii komputerowej u pacjentów leczonych metodą trombektomii mechanicznej”.

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik – Psujek

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Marcin Wiącek

Recenzenci:

 •         Recenzent                Prof. dr hab. n. med. Anetta Lasek - Bal
 •          Recenzent                Prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 •                   Recenzent             Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o  zdrowiu

mgr Marta Brzuszek
na temat:
Trend sekularny występowania cukrzycy typu 1 w województwie podkarpackim w latach 2009- 2019

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Mariusz Dąbrowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
 • Prof. dr hab. Małgorzata Wójcik

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 27 stycznia 2023 r. o godzinie 16:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Agnieszki Domin
na temat:
Ocena układu wewnątrzwydzielniczego  i wybranych biomarkerów metabolizmu

u pacjentów narażonych na prenatalną ekspozycję na alkohol”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, prof. UŁa - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Oświęcimska - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 13 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Magdaleny Kołodziej na temat: „Wykorzystanie technik biomedycznego obrazowania molekularnego w modelu zwierzęcym dysplazji oskrzelowo-płucnej”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania:915 634 4954 – urządzenia mobilne

Promotor:

· Prof. dr hab. Marian Cholewa - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

· Dr n. med. Witold Błaź - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. med. Wanda Furmaga-Jabłońska - Klinika Patologii Noworodków i Niemowląt; Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

· Prof. dr hab. Eugeniusz Rokita - Zakład Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl Streszczenia i recenzje dostępna stroniehttps://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 9 grudnia 2022 r. o godzinie 15:30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Justyny Brożonowiczna temat:„Ocena sprawności funkcjonalnej, poziomu niesamodzielności oraz jakości życia osób w wieku  80 lat i więcej hospitalizowanych na oddziale geriatrycznym na terenie województwa podkarpackiego”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska, prof. UŁa

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, prof.UR

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński
 • Dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-BIP

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2022-

 

 

 

 

 

 

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 4 listopada 2022 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Gabrieli Kołodziej-Lackorzyńskiej na temat: „Ocena zależności pomiędzy siłą mięśniową a równowagą, chodem oraz zmęczeniem osób ze stwardnieniem rozsianym” Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

· Dr hab. n. o kult. fiz. Mariusz Drużbicki, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

· Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Guzik, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

· Prof. dr hab. n. o kult. fiz. Anna Mika - Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

· Prof. dr hab. med. Maciej Krawczyk - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-

 


Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 19 października 2022r, o godz. 15:00 w budynku G4 (sala -101) przy ul. Warzywnej 1a, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska oraz pozostali uczestnicy,
zdalnym – recenzenci) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Dominiki Kwiatkowskiej

na temat:

„Nowe kierunki w diagnostyce i terapii czerniaka”.

 

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Recenzenci:

 • Recenzent                Dr hab. n. med. Grażyna Kamińska - Winciorek
 • Recenzent                Dr hab. n. med. Adriana Polańska
 • Recenzent                Dr hab. n. med. Michał Sobjanek

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

http://bip.ur.edu.pl/ogloszenie/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Barbary Cyran-Grzebyk
na temat:
Jakość życia rodzin dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną  ”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. o zdr. Justyna Wyszyńska, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. o zdr. prof. WSEI Anna Włoszczak-Szubzda, Instytut Medycyny Wsi Witolda Chodźki w Lublinie
 • Prof. dr hab. Janusz Kirenko, Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 10 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu
mgr Anety Wojtasik na temat:
„Wieloczynnikowa analiza funkcjonowania Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Wiesław Guz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. med. Joanna Pieńkowska – II Zakład Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  w Gdańsku
 • Prof. dr hab. med. Joanna Bladowska – Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

 


Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 14.15, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Marty Kołt-Kamińskiej,

na temat:

„Ocena nowych metod terapeutycznych w leczeniu łuszczycy   plackowatej i uogólnionej łuszczycy krostkowej”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNhZmJkNzUtZjA4Yi00NGQyLTg5OTMtM2E2MjhkNTFkMDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Magdalena Żychowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
 • Dr n. med. Hanna Myśliwiec
 • Dr n. med. Danuta Nowicka

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 13.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, recenzenci, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Piotra Januszyka,

na temat:

„Profil ekspresji genów i kodowanych przez nie białek związanych ze zjawiskiem utraty odpowiedzi na leczenie salinomycyną w raku endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGExNjZkZmMtMWFiOC00YTBiLWJmYzUtMmM1NDc5ZTIwMTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Dr n. med. Dariusz Boroń, prof. WST

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Beniamin Grabarek

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Monika Paul-Samojedny
 • Prof. dr. hab. n. med. Hubert Wolski
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
12 maja 2022 r., o godz. 12.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, recenzenci, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. med. Roberta Kiełbasińskiego,

na temat:

„Zmiany wzorca ekspresji genów kodujących wybrane adipokiny i czynniki prozapalne w raku endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjdhYjI5Y2MtMTgyNC00NjRhLTlhN2YtNzM5NjYyYjg3NTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b%22%2c%22Oid%22%3a%22924c7cd2-3dc0-4fdb-9f1c-608cc7639a7d%22%7d

Promotor:

 • Dr n. med. Dariusz Boroń, prof. WST

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Krzysztof Balawender

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Anna Markowska
 • dr. hab. n. med. Przemysław Oszukowski
 • Dr hab. n. med. Joanna Gola, prof. SUM

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 

Przewodniczący

Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 


 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 6 maja 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki medyczne
lek. Danuty Mazur-Soliszewskiej na temat:
„Ocena wpływu terapii resynchronizującej na funkcje nerek u chorych z przewlekłą niewydolnością serca”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Przybylski, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Janusz Romanek, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n.med. Wiktor Kuliczkowski – Adiunkt Katedry i Kliniki Kardiologii, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr hab. n.med. Michał Orczykowski – Narodowy Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu lek. Piotra Przyczyny na temat:

„Przydatność czasów relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamicznej w diagnostyce raka nerki in vitro”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Gala– Błądzińska, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz- Katedra Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska
 • Dr hab. n. farm. Danuta Siluk, prof.GUM, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,
że w dniu 13 maja 2022 r. o godzinie 16:30 odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki o zdrowiu
lek. Joanny Gustalik-Nowickiej na temat:

„Przydatność diagnostyczna czasów relaksacji metodą rezonansu magnetycznego oraz skuteczność terapii fotodynamicznej w raku piersi”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik -  Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof.UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Dr hab. n. farm. Danuta Siluk, prof. GUM, Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/B- 94/21                                                                                                                              Rzeszów, 02.03.2022 r.

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022r. o godzinie 18:00 , odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

lek. Piotra Bara na temat:

„Ocena tkankowego stężenia wybranych leków biologicznych za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med.  Wojciech Latos   - Specjalista chorób wewnętrznych, Kierownik Centralnej  Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej. Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu
 • Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek – Katedra i Zakład Biofarmacji, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/L-6/22                                                                                                                                  Rzeszów, 02.03.2022 R.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Natalii Leksy na temat:

„Analiza przepływów krwi w tętnicach szyjnych u pacjentów przed i po operacji endarterektomii
i angioplastyce balonowej z implantacją stentu”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik-Aebisher, prof. UR - Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Adam Uryniak

Recenzenci:

 • Aleksandra Kawczyk – Krupka - Specjalista chorób wewnętrznych, chorób naczyń, balneologii i medycyny fizykalnej. Katedra i Oddział Klinicznych Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 • dr hab. n . med. Piotr Ziółkowski – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/O-88/22                                                                                                                              Rzeszów, 02.03.2022 R.

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 marca 2022 r. o godzinie 16:30 odbędzie się w trybie hybrydowym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. inż. Łukasza Ożoga na temat:

„Ocena przydatności niekonwecjonalnych metod generowania i wykrywania  1O2 w diagnostyce medycznej”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR- Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Aleksandra Kawczyk – Krupka - Specjalista chorób wewnętrznych, chorób naczyń, balneologii i medycyny fizykalnej. Katedra i Oddział Klinicznych Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 • Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz- Politechnika Rzeszowska

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/S-13/22                                                                                                                                         Rzeszów, 24.01.2022 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 11 luty 2022 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Artura Szymczaka
na temat:
Ocena leczenia dzieci z wrodzonym zarośnięciem przełyku leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Rzeszowie”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Witold Błaż, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj – Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Chrzan – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DINMCM 16 /22                                                                                                                                  Rzeszów, 05.01.2022r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
09 lutego 2022r, o godz. 15.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Róży Boreckiej

na temat:

„Profilaktyka zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego

w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu terapeutycznego  z użyciem paliwizumabu w Polsce”.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apsBvYx0aQ5wwOIWtbOdHx2BZJqiR9qlx5vpwlNJNr_M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18181559-586f-43d9-bdb5-cb927b389b27&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

Promotor:

 • Dr. hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Recenzenci:

 • Recenzent                dr hab. n. med. Iwona Maruniak- Chudek
 • Recenzent                 Dr hab. n. med. Dorota Pawlik
 • Recenzent Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KNM-5200/R-85/21                                                                                                                                       Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 14.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Radziszewskiej na temat:
Wpływ wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych na czas przeżycia młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi w latach 2004 – 2014.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek – Borowska

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Justyna Podgórska Bednarz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 


KNM-5200/G- 77/21                                                                                                                     Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 15.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Grety Gaweł na temat:
Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Wiesław Guz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Witold Krupski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof.  dr hab. n. med. i n. o zdr. Edyta Szurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


KNM-5200/K- 74/21                                                                                                                                      Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Konrada Klekota na temat:
Ocena wpływu suplementacji cierpkiej wiśni na  adaptacje komórkowe indukowane wysiłkiem fizycznym.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, AWF Warszawa; Filia w Białej Podlaskiej
 • Dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. UM w Lublinie

 

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 

 


 

KNM-5200/S- 75/21                                                                                                                               Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Sokal na temat:

„Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu masy ciała u kobiet leczonych z powodu niedoczynności tarczycy”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


DINMCM 136/21                                                                                                                                                                                                                                                     Rzeszów, 19.10.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
10 listopada 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Sławomira Januszka,

na temat:

„Ocena czynników ryzyka leczenia operacyjnego raka endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_2lOqEPb72pgKFgC5MUpC7rpkyKRaklFq9VQlp3HoMA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f79392c4-a2db-4a0c-9397-3eb3f6e9ac9a&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Marek Murawski
 • dr. hab. n. med. Krzysztof Cendrowski
 • dr. hab. n. med. Wiesława Bednarek

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 

                                                                                                                                             


CM/5200/K-5/2021                                                                                                                                   Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

mgr. inż. Konrada Kwaśniaka na temat:

Rola wybranych długich niekodujących RNA  w regulowaniu inwazyjności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021


CM/5200/Y-14/2021                                                                                                                                Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Fedira Yurochko na temat:

Ocena wpływu czynników medycznych i socjoekonomicznych na utrzymywanie się wysięku w uchu środkowym po ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Wojciech Domka, Uniwersytet Rzeszowski

 

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 

 

 

 


DINMCM 89/21                                                                                                                                   Rzeszów, 27.07.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
08 września 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. Pawła Porzyckiego,

na temat:

„Ocena przydatności nowych biomarkerów w szczególności microRNA w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaP8_eatHCpPitImEBxNXXt6uprSUKXAmQzclLWjTvoQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=277ef88f-3e8d-441c-a403-31e4fc515a55&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bar
 • Dr hab. n. med. Piotr Jarzemski

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR