Archiwum obron prac doktorskich


 

 

KNM-5200/S-13/22                                                                                                                                         Rzeszów, 24.01.2022 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 11 luty 2022 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Artura Szymczaka
 
na temat:
Ocena leczenia dzieci z wrodzonym zarośnięciem przełyku leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Rzeszowie”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Orkisz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Witold Błaż, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. n. med. Maciej Bagłaj – Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Chrzan – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie,

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DINMCM 16 /22                                                                                                                                  Rzeszów, 05.01.2022r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
09 lutego 2022r, o godz. 15.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Róży Boreckiej

na temat:

„Profilaktyka zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego

w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu terapeutycznego  z użyciem paliwizumabu w Polsce”.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apsBvYx0aQ5wwOIWtbOdHx2BZJqiR9qlx5vpwlNJNr_M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=18181559-586f-43d9-bdb5-cb927b389b27&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

Promotor:

 • Dr. hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Recenzenci:

 • Recenzent                dr hab. n. med. Iwona Maruniak- Chudek
 • Recenzent                 Dr hab. n. med. Dorota Pawlik
 • Recenzent Dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

 


KNM-5200/R-85/21                                                                                                                                       Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 14.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Radziszewskiej na temat:
Wpływ wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych na czas przeżycia młodych kobiet leczonych z powodu raka piersi w latach 2004 – 2014.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Bożenna Karczmarek – Borowska 

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. o zdr. Justyna Podgórska Bednarz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski, prof. CMKP

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 


KNM-5200/G- 77/21                                                                                                                     Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 3 grudnia r. , o godz. 15.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Grety Gaweł na temat:
Połyki u osadzonych – analiza połykanego materiału oraz uwarunkowań socjodemograficznych”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • Dr n. med. Wiesław Guz, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. n. med. Witold Krupski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Prof.  dr hab. n. med. i n. o zdr. Edyta Szurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


KNM-5200/K- 74/21                                                                                                                                      Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Konrada Klekota na temat:
Ocena wpływu suplementacji cierpkiej wiśni na  adaptacje komórkowe indukowane wysiłkiem fizycznym.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk, AWF Warszawa; Filia w Białej Podlaskiej
 • Dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. UM w Lublinie

 

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 

 


 

KNM-5200/S- 75/21                                                                                                                               Rzeszów, 26.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 12 listopada. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr Anety Sokal na temat:

„Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu masy ciała u kobiet leczonych z powodu niedoczynności tarczycy”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • Dr inż. Katarzyna Dereń, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl
Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/rozprawy-doktorskie-2015-2021/2021-

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 23 ust.1 w związku z art. 31 ust. 2a oraz art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020r. poz. 85t.j. z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z późn. zm.)

 

 


DINMCM 136/21                                                                                                                                                                                                                                                     Rzeszów, 19.10.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
10 listopada 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

Lek. Sławomira Januszka,

na temat:

„Ocena czynników ryzyka leczenia operacyjnego raka endometrium”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a_2lOqEPb72pgKFgC5MUpC7rpkyKRaklFq9VQlp3HoMA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f79392c4-a2db-4a0c-9397-3eb3f6e9ac9a&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

 

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Tomasz Kluz, prof. UR

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Marek Murawski
 • dr. hab. n. med. Krzysztof Cendrowski
 • dr. hab. n. med. Wiesława Bednarek

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR

 

                                                                                                                                             


CM/5200/K-5/2021                                                                                                                                   Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 16.40, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

mgr. inż. Konrada Kwaśniaka na temat:

Rola wybranych długich niekodujących RNA  w regulowaniu inwazyjności komórek niedrobnokomórkowego raka płuca.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021


CM/5200/Y-14/2021                                                                                                                                Rzeszów, 01.10.2021 r.

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 18 października r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki medyczne

lek. Fedira Yurochko na temat:

Ocena wpływu czynników medycznych i socjoekonomicznych na utrzymywanie się wysięku w uchu środkowym po ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci.”

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr n. med. Wojciech Domka, Uniwersytet Rzeszowski

 

Recenzenci:

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie /kolegia/kolegium-nauk-medycznych/ kolegium/przewody/doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 

 

 

 


DINMCM 89/21                                                                                                                                   Rzeszów, 27.07.2021r.

 

Zawiadomienie
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
08 września 2021r., o godz. 14.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne

 

lek. Pawła Porzyckiego,

na temat:

„Ocena przydatności nowych biomarkerów w szczególności microRNA w diagnostyce i prognozowaniu u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego”.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaP8_eatHCpPitImEBxNXXt6uprSUKXAmQzclLWjTvoQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=277ef88f-3e8d-441c-a403-31e4fc515a55&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b

(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app).

 

Promotor:

 • Dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Jacek Antoni Rysz
 • dr hab. n. med. Krzysztof Bar
 • Dr hab. n. med. Piotr Jarzemski

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UR


CM/5200/P-105/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Rzeszów, 29.06.2021 r.

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje,

że w dniu 16 lipca 2021 r. , o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiej  w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,  w dyscyplinie: nauki o zdrowiu

mgr. Sławomira Porady, na temat:

„Przekształcenia strukturalno – organizacyjne wybranego szpitala podległego samorządowi województwa podkarpackiego w latach 1999 – 2018”.

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954

(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą: https://zoom.us/download)

Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne

 

Promotor:

 • prof. dr hab. n. med. Artur Mazur, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • dr n. o zdr. Grażyna Hejda, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • dr hab. n. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska, prof. Uczelni Łazarskiego

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR: http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępna stronie rozprawy doktorskie

 


DINMCM 88/21                                                                                                                                   
Rzeszów, 18.06.2021 r.

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że w dniu
30 czerwca 2021r., o godz. 13.00, odbędzie się w trybie hybrydowym (stacjonarnym – komisja doktorska, zdalnym – recenzenci oraz pozostali uczestnicy) publiczna obrona pracy doktorskiej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne
lek. med. Marcina Wiącka, na temat:
„Okołozabiegowe wartości ciśnienia tętniczego a wyniki leczenia udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej”.

 

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aya2Ws9cNL2t5c5r7DjqvHv0WiHLFqc4-2Nmuff4CAI41%40thread.tacv2/conversations?groupId=356234b6-0e9f-4c2f-9dca-a284d4c2369b&tenantId=80f4c02e-2264-45f3-b124-20b24047d29b
(Aplikacja Teams do zainstalowania za pomocą: https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app)

 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Halina Bartosik - Psujek

Recenzenci:

 • Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski, prof. UJK
 • Dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. UTH
 • Dr hab. n. med. Michał Karliński

 

Praca, streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

https://bip.ur.edu.pl/ogloszenia/awanse-naukowe/kolegium-nauk-medycznych/postepowania-ws-nadania-stopnia-doktora


 

 

CM/5200/B-63 /2021                                                                                                                                                         Rzeszów, 17.05.2021 r.                                                    

 

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że w dniu 28 maja 2021 r., o godz. 15.45  odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Joanny Błajdy,  na temat: 
„Rola edukacyjna autorskiej aplikacji medycznej   w promowaniu samobadania piersi.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954 (Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś, prof. UR

Recenzenci:

 • dr hab. Beata Karakiewicz Pomorski Uniwersytet  Medyczny w Szczecinie
 • dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz – Palus Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 


CM/5200/P-78/2021                                                                                                                                                         
 Rzeszów, 18.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 16.45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Aleksandry Pusz-Sapy na temat 
Densytometryczna analiza struktury kości i składu masy ciała zawodników piłki nożnej”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n.med. Andrzej Urbanik, Uniwersytet Jagielloński

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska – Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


CM/5200/S-79/2021                                                                                                                                                          
Rzeszów, 18.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 16 kwietnia 2021 r., o godz. 15:00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Joanny Sobczyk na temat 
Wpływ leczenia uzupełniającego na skład masy ciała oraz gęstość kości kobiet operowanych z powodu raka piersi”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n.med. Andrzej Urbanik

Promotor pomocniczy:

 • dr n.med. Ewa Dziurzyńska – Białek

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Joanna Bladowska, prof. WUM
 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Gruszczyńska

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


 

 

CM/5200/A-93/2021                                                                                                                                                          
Rzeszów, 12.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 16.45, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu

mgr Marzeny Adamczyk na temat  ‘
Wpływ parametrów postawy i składu masy ciała na równowagę dzieci  i młodzieży.”

Link do spotkania: https://zoom.us/j/9156344954
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 915 634 4954 – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n. o zdr. Teresa Pop, prof. UR

Promotor pomocniczy:

 • dr o kult. fiz. Wojciech Rusek

Recenzenci:

 • dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik
 • ndzw. dr hab. n. med. Jan W. Raczkowski

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 

 


CM/5200/K-118 /2021   
Rzeszów, 12.03.2021 r.                                                   

 

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                   
 w dniu 26 marca 2021 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu
mgr Anny Krakowiak,  na temat 
Zjawisko konsumeryzmu a zachowanie agresywne pacjenta hospitalizowanego w relacji pacjent - pielęgniarka. 

 

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/94801511039  
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download  )
Identyfikator spotkania: 948 0151 1039 – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • dr hab. n. med. Paweł Januszewicz, Uniwersytet Rzeszowski

Promotor pomocniczy:

 • dr n. o zdr. Anna Fąfara, Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • dr hab. n. med. Marek Postuła, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • UEK dr hab. Marek Motyka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2021

 


CM/5200/ S-106 /2021                                                                                                                              
Rzeszów, 19 luty 2021 r.                                               

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                    
w dniu 12 marca 2021 r., o godz. 14.30, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki o zdrowiu
mgr Beaty Skolik,  na temat 
„Rehabilitacja w Polsce w latach 1918-1939” 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96279942954 
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )
Identyfikator spotkania: 962 7994 2954  – urządzenia mobilne 

Promotor:

 • Dr hab. Mariusz Migała, prof. Politechniki Opolskiej

Promotor pomocniczy:

 • Dr Sławomir Jandziś, UR Rzeszów

Recenzenci:

 • dr hab. Bożena Płonka – Syroka, prof. UM Wrocław
 • Dr hab. Krzysztof Wronecki, prof. PWSZ Legnica

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020

 


CM/5200/S-2m /2020                                                                                                                            
Rzeszów, 5 listopada 2020 r.                                                      

Zawiadomienie

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

                

                 Prorektor ds. Kolegium Nauk  Medycznych  Uniwersytetu Rzeszowskiego  uprzejmie informuje, że                   
 w dniu 18 listopada 2020 r., o godz. 15.00, odbędzie się w trybie zdalnym publiczna obrona pracy doktorskiejw dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie:  nauki medyczne
lek. Małgorzaty Szczepanek,  na temat 
„  Charakterystyka kliniczna oraz ocena aktywności mediatorów prozapalnych  w populacji dzieci polskich chorych na postępujące kostniejące zapalenie mięśni 

 

Link do spotkania: https://zoom.us/j/95234705420
(Aplikacja Zoom do zainstalowania za pomocą:   https://zoom.us/download )
Identyfikator spotkania: 952 3470 5420  – urządzenia mobilne

Promotor:

 • dr hab. n. med. i n. o zdr. Jacek Tabarkiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. Ewa Tuszkiewicz - Misztal
 • dr hab. n. med. Lidia Rutkowska - Sak

 

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UR:  http//repozytorium.ur.edu.pl

Streszczenia i recenzje dostępne na stronie:

/kolegia/kolegium-nauk-medycznych/kolegium/przewody-doktorskie/rozprawy-doktorskie/2020