Zespół ds. Promocji Kolegium

Instytut Nauk Medycznych

mgr Marek Biesiadecki - lekarski

dr Marta Kopańska  - lekarski

dr Aleksandra Pusz Sapa - elektroradiologia 

dr hab.David Aebisher,prof.UR - English Division

Instytut Nauk O Zdrowiu

dr Monika Bal-Bocheńska - fizjoterapia

dr Joanna Błajda - położnictwo

dr Justyna Kosydar-Bochenek -ratownictwo medyczne 

dr Beata Penar-Zadarko  - pielęgniarstwo

mgr Magdalena Zielińska - dietetyka

mgr Agnieszka Hubert-Lutecka - zdrowie publiczne 

Instytut Nauk O Kulturze Fizycznej

dr Jarosław Herbert - Wychowanie fizyczne, Turystyka i Rekreacja