Sagitum S.A

Firma Sagitum S.A., reprezentowaną przez:

- Piotra Kaczmarczyka – Prezesa Zarządu

- Eryka Wdowiaka – Prokurenta

 

Podpisanie umowy na realizację projektu pn.  ,,Opracowanie nowej metody rehabilitacji ręki u osób z niedowładem połowicznym po udarze mózgu metodą obrazowania 3D z wykorzystaniem biologicznego sprzężenia zwrotnego”