KUPS

Uniwersytet Rzeszowski i Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków podpisały
List Intencyjny o współpracy.
Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków deklarują wzajemną współpracę w podpisanym w marcu 2021 roku Liście Intencyjnym. Oba podmioty od lat działają na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw oraz przeciwdziałaniu epidemii chorób cywilizacyjnych, zatem nawiązanie bliższych relacji jest naturalną konsekwencją realizowanych projektów. Władze Kolegium Nauk Medycznych liczą na większe włączenie się przetwórstwa owoców i warzyw w osiągnięcie wspólnego celu w zakresie zwiększenia świadomości konsumentów, dotyczącej walorów zdrowotnych tych produktów. Z kolei Przedstawiciele KUPS liczą, że współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim przełoży się na zbudowanie doskonałych relacji na linii nauka – przemysł oraz możliwość tworzenia materiałów promocyjnych w ramach realizowanych projektów w duchu evidence based.
O zdrowej diecie z pomocą ekspertów
Choć w ostatniej dekadzie świadomość żywieniowa Polaków znacząco wzrosła, wciąż trochę nam brakuje do osiągnięcia ideału, czyli obecności warzyw i owoców w każdym ze spożywanych posiłków. Do wzbogacenia diety o owoce i warzywa zachęcają eksperci ds. żywienia, w tym również przedstawiciele Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem KUPS daje możliwość zbliżenia się z tą pozytywną komunikacją do branży spożywczej, a tym samym do konsumenta.
Jako placówka naukowo-dydaktyczna angażujemy się w tworzenie korzystnych warunków dla kształtowania prawidłowych nawyków i zrównoważonej diety w Polsce – mówi profesor. dr hab. Artur Mazur z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jesteśmy przekonani o konieczności zwiększenia spożycia warzyw, owoców w różnych formach, w naszym kraju. Współpraca ze Stowarzyszeniem KUPS daje nam możliwość zbudowania relacji z przedstawicielami branży owocowo-warzywnej oraz docierania z komunikacją do osób odpowiedzialnych za powstawanie produktów spożywczych. Korzystając z doświadczeń naszego partnera liczymy także na współpracę na polu promocji skierowanej bezpośrednio do konsumentów. Nasze społeczeństwo zmaga się z epidemią chorób cywilizacyjnych, których konsekwencje mogą być niwelowane przez odpowiednią edukację żywieniową i dietetyczną. Z tego względu zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy ze Stowarzyszeniem KUPS, od ponad dekady prowadzącym program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
Merytoryka na pierwszym miejscu
List intencyjny dotyczący współpracy z Uniwersytetem w Rzeszowie został przez Stowarzyszenie KUPS podpisany w marcu 2021 r. Wsparcie ze strony środowiska naukowego to od początku jeden z filarów istnienia Stowarzyszenia KUPS, wieloletnim członkiem oraz wiceprezesem Stowarzyszenia był m.in. prof. dr hab. Witold Płocharski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. To pro-naukowe podejście ma też swoje odbicie w realizowanych programach edukacyjnych, takich jak „5 porcji warzyw, owoców lub soku.”
Zdecydowaliśmy się na zacieśnienie współpracy merytorycznej pomiędzy naszą organizacją a Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ponieważ mamy poczucie, że w czasach dużego natłoku różnych przekazów tylko działania o wysokiej jakości merytorycznej mają szansę na sukces – deklaruje Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Nasza współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim ma na celu rzetelne informowanie konsumentów o korzyściach wynikających ze spożywania warzyw, owoców lub soków, co docelowo może wpływać pozytywnie na stan zdrowia publicznego. Dzięki zapleczu merytorycznemu w postaci cenionych jednostek badawczych możemy prowadzić komunikację w oparciu fakty i dowody naukowe, co z punktu widzenia konsumenta jest cenne oraz wiarygodne – dodaje Julian Pawlak. Nie bez znaczenia jest także konieczność zacieśniania współpracy między biznesem a nauką. Wielu ekspertów wskazuje, że jest to pięta Achillesa polskiej gospodarki i chcemy ten problem niwelować – zapewnia Julian Pawlak
Współpraca z misją
Współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskiem to świetna okazja aby wzmocnić komunikację w oparciu o twarde naukowe dane. Działając zgodnie z duchem evidence based, Stowarzyszenie KUPS chce jeszcze mocniej włączyć się w zwalczanie epidemii chorób cywilizacyjnych oraz promować konsumpcję owoców, warzyw i soków. W ramach dotychczasowej aktywności Stowarzyszenie, przy współpracy z naukowcami, przygotowało setki materiałów o właściwościach owoców i warzyw, inicjując również ich obecność w konferencjach naukowych i kongresach, skierowanych do konsumentów i specjalistów. W ten sposób popularyzuje obecność warzyw, owoców, a także ich przetworów, w tym soków w diecie.
O KUPS
Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych). W trosce o konsumentów, dokłada starań, aby stale zapewniać wysoką jakość produktów na rynku. W tym celu Stowarzyszenie KUPS przy współpracy z EQCS powołało system samokontroli przemysłowej DSK (Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów), którego celem jest dbanie o wysoką jakość produktów dostarczanych konsumentom przez branżę. Wdrożenie systemu praktycznie wyeliminowało nieprawidłowości w procesie produkcji soków. Obecnie Polska branża sokownicza jest w grupie nielicznych liderów UE, u których sporadycznie występujące nieprawidłowości są na bieżąco weryfikowane i usuwane.
KUPS
KUPS