Krajowa

 

 

 

ZAKŁAD DERMATOLOGII:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 • Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 

ZAKŁAD PSYCHIATRII:

 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 • Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Psychiatrii Dorosłych; Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
 • "NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej"

 

 

ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII CZŁOWIEKA:

 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych; Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej w Puławach
 • Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wydział Chemii; Uniwersytet Wrocławski

 

 

KATEDRA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA:

 • II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytet Medyczny Lublin

 

 

ZAKŁAD NEUROLOGII:

 • Klinika Neurologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Klinika Neurologii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Klinika Neurologii Uniwersytet Medyczny w Warszawie
 • Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut  Fizyki  Jądrowej PAN w Krakowie
 • Klinika Neurologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Klinika Neurologii Śląski Uniwersytet Medyczny

 

 

KATEDRA PEDIATRII:

 • Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

 

 

KATEDRA NAUK MORFOLOGICZNYCH:

 • Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zakład Profilaktyki Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Instytut Podstaw Biologicznych Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Klinika Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii,  Warszawa
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

 

 

ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIDCZALNEJ I KLINICZNEJ:

 • Katedra i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Adamed Sp. z o.o.
 • Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zakład Chemii Nieorganicznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Psychiatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Gdański
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
 • Zakład Analizy i Bioanalizy Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zakład Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
 • Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ:

 • Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • InfoSoftware Polska  Sp. z o.o.

 

 

KATEDRA FIZJOTERAPII:

 • Instytut Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Katedra Bankowości i Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • BD Center sp. z o. o.

 

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI W TRENINGU SPORTOWYM I ZDROWOTNYM:

 • Pracownia Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk

 

 

KATEDRA NAUK O CZŁOWIEKU:

 • Polska Unia Karate Tradycyjnego z siedzibą w Niepołomicach
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
 • Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Raszyn
 • Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

 

 

KATEDRA SPOŁECZNO-KULTUROWYCH PODSTAW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU:

 • Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Wrocław
 • Wydział Wychowania Fizycznego, AWF Kraków
 • Wydział Wychowania Fizycznego  i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
 • UJD, Częstochowa