2023

W 2023 r. studenci opublikowali 178 artykułów w czasopismach naukowych 29 abstraktów oraz 178 rozdziałów w książkach polskich i zagranicznych.

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia

ABSTRAKTY POLSKIE  I ZAGRANICZNE

 

łączna liczba prac

 

liczba prac z IF

 

liczba prac z punktacją MEiN

 

łączna wartość IF

 

łączna wartość punktacji MEiN

 

ogółem

 

29

0

0

0.000

0.000

polskie abstrakty raportów z badań

26

0

0

0.000

0.000

zagraniczne abstrakty raportów z badań

3

0

0

0.000

0.000

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH POLSKICH  I ZAGRANICZNYCH

 

łączna liczba prac

 

liczba prac z IF

 

liczba prac z punktacją MEiN

 

łączna wartość IF

 

łączna wartość punktacji MEiN

 

ogółem

 

178

0

177

0.000

900

rozdział w języku polskim

1

0

1

0.000

20

rozdział w języku zagranicznym

177

0

176

0.000

880

 

 

Wszystkie publikacje/osiągnięcia

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH POLSKICH  I ZAGRANICZNYCH

 

łączna liczba prac

 

liczba prac z IF

 

liczba prac z punktacją MEiN

 

łączna wartość IF

 

łączna wartość punktacji MEiN

 

ogółem

 

22

16

22

61.400

2110

artykuł  w czasopiśmie polskim

7

2

7

1.700

460

artykuł w czasopiśmie zagranicznym

15

14

15

59.700

1650