SoftSystem

Naukowcy Kolegium Nauk Medycznych wspierają innowacje medyczne w Rzeszowie

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego od kilku już lat współpracuje z firmą SoftSystem Sp. z o.o. w Rzeszowie. Podstawą wymiany naukowej stała się realizacja projektu badawczo naukowego „Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego”. https://www.softsystem.pl/

Eksperymenty z użyciem magnetycznego rezonansu jądrowego zostały przeprowadzone w Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego a całokształtem prac ze strony Kolegium Nauk Medycznych kierowała Pani Dyrektor dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik- Aebisher, prof. UR .

Projekt dotyczył opracowania narzędzi informatycznych stanowiących kompleksowe wsparcie zespołów naukowych w zakresie zaawansowanej analityki danych magnetycznego rezonansu jądrowego i personalizowania leczenia raka piersi. Inicjatorami pomysłu zastosowania podejścia opartego na niekonwencjonalnym użyciu rezonansu magnetycznego byli:

  • dr hab. n. med. inż. Dorota Bartusik- Aebisher, prof.UR
  • dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR.

Ich dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z rezonansem magnetycznym pozwoliło na zastosowanie nieoczywistej metody do diagnostyki raka piersi.

Natomiast w zakresie medycyny, swojej ekspertyzy udzielili profesorowie:

  • prof. dr hab. n. med. i n. o. zdr. Jacek Tabarkiewicz,
  • dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR.

Dane dotyczące zachorowania i umieralności na raka piersi jednoznacznie wskazują na rosnące zapotrzebowanie na konieczność rozwijania nowych metod wspomagający diagnostykę nowotworów, w szczególności metod wspomaganych komputerowo. Aktualnie dostępne na rynku systemy analityczne nie są zintegrowane ani z systemami klinicznymi ani z analizatorami medycznymi. W rezultacie przenoszenie i konwersja danych pozyskanych z kliniki lub urządzeń medycznych do analiz odbywa się manualnie powodując znaczną czasochłonność, uciążliwość i wzrost ryzyka pomyłek związanych z wprowadzaniem danych. Badania naukowe i diagnostyczne prowadzone z zastosowaniem rezonansu magnetycznego posiadają ciągle bardzo duży i nie do końca wykorzystany potencjał. Opracowana przez multidyscyplinarny zespół innowacja zwiększy atrakcyjność oprogramowania oferowanego przez firmę SoftSystem.

Wyniki analizy z rezonansu magnetycznego oraz danych klinicznych zostały połączone w jednym systemie analitycznym. Opracowane oprogramowanie ma potencjał do zastosowania w analizie innych rodzajów danych diagnostycznych.

Innowacyjność stanowią następujące elementy:

  • opracowano wzorce formalne dla systemu ekspertowego (model elektronicznego rekordu pacjenta, model stanu zdrowia pacjenta, model klasyfikacji raka piersi, model wyników analizy MRI i opis struktur repozytoriów - baz danych).
  • przygotowano bazę przechowującą dane medyczne (kliniczne) oraz algorytmy operujące na tych zbiorach.
  • wyeliminowano potrzebę manualnej identyfikacji obszarów diagnostycznych. Opracowano automatyczne i półautomatyczne metody wyznaczania tych obszarów i wyliczania krzywych czasu relaksacji.
  • zintegrowano opracowany prototyp systemu z oprogramowaniem do biobankowania, rozszerzając ofertę zestawu informatycznych narzędzi do medycyny spersonalizowanej, oferowanych przez SoftSystem.

Projekt był realizowany w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Typ projektu: Prace B+R

 

Z przyjemnością informujemy, również, że projekt został nominowany do głównej nagrody w konkursie „Podkarpackie. Mistrzowskie zmiany”.

mistrzowskiezmiany.pl/nominowani-2021/

wstecz