Realizowane w 2023 r.

1.„Znaczenie klinicznych i genetycznych czynników ryzyka w przewlekłej białaczce limfocytowej”

Kierownik -prof. dr hab. Mirosław Markiewicz - Studenckie Koło Naukowe Hematologii

 

 

2.„Toksykowigilancja i prewencja zatruć oraz pierwsza pomoc w zatruciach ksenobiotykami mającymi aktualne znaczenie kliniczne w Polsce”

Kierownik - dr hab. Kamil Jurowski - Studenckie Koło Naukowe MŁODYCH TOKSYGOLOGÓW "PARACELSUS"

 

 

3.„Międzypokoleniowy wymiar sprawności fizycznej po pandemii COVID-19”

Kierownik -dr Marian Rzepko

 

4.„Popularyzacja innowacyjnych wyników badań naukowych z obszaru onkologii precyzyjnej w ramach udziału studentów w międzynarodowych konferencjach”

Kierownik - prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz

 

5.„Biozgodne nanomateriały na osnowie kwasu poli(hydroksymasłowego) jako potencjalne implanty kostne. Zwiększenie mobilności interdyscyplinarności studentów kierunku lekarskiego”

Kierownik - dr Anna Czernicka-Kubicka

 

6.„Kannabinoidy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - wsparcie terapii z użyciem aplikacji FRIENDLY’

Kierownik - dr Agnieszka Rynkiewicz

 

7.”Pomiar zdolności spowolnienia rytmu zatokowego w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków zależnym od napięcia układu przywspółczulnego - prezentacja wyników badań na arenie międzynarodowej”

Kierownik - dr hab. prof. UR Piotr Futyma