Realizowane w 2022 r.

1.Kannabinoidy i zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) - wsparcie terapii z użyciem aplikacji FRIEND.LY - dr Agnieszka Rynkiewicz

 

2.Opracowanie nanonośnika dla wektora plazmidowego wyciszającego IncRNA CCAT-2 w komórkach NDRP - prof. dr hab. Jacek Tabarkiewicz