Patenty

  • 6-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 6-O-biotynyloflawonu
  • 6-biotynyloamidoflawon oraz sposób otrzymywania 6-biotynyloamidoflawonu
  • 3-O-biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 3-O-biotynyloflawonu
  • 7-Biotynyloamidoflawon oraz sposób otrzymywania 7-biotynyloamidoflawonu
  • 7-O-Biotynyloflawon oraz sposób otrzymywania 7-O-biotynyloflawonu
  • 4’-O-Biotynylonaringenina oraz sposób otrzymywania 4’-O-biotynylonaringeniny
  • 7-O-Biotynylochryzyna oraz sposób otrzymywania 7-O-biotynylochryzyny