Projekt Innovative Immunisation Hubs — ImmuHubs'

Projekt Innovative Immunisation Hubs — ImmuHubs’ ,finansowany z 3. Programu Zdrowia Unii Europejskiej. W ramach projektu, we współpracy z organizacjami rządowym, samorządowymi i pozarządowymi, prowadzone są działania edukacyjne i informacyjne na rzecz promocji zdrowia i zwiększenia świadomości w zakresie szczepień ochronnych. Opieką są objęte trzy grupy docelowe: dzieci i młodzież do lat 12 pozostające bez opieki, uchodźców wojennych i pracowników sezonowych z Ukrainy. Osoby odwiedzające centra ImmuHubs otrzymają wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji oraz możliwość weryfikacji własnego statusu szczepień, na podstawie obowiązującego w Polsce harmonogramu szczepień z wykorzystaniem nowoczesnej aplikacji VaccAppPlus.- prof. dr hab. n.med. Artur Mazur