Projekt Giraffe

Effects of infant feeding with goat milk formula or cow milk formula on atopic dermatitis/ Goat Infant Formula Feeding and Eczema: The GIraFFE study 

Wpływ karmienia niemowląt mieszanką na bazie mleka koziego na częstość występowania atopowego zapalenia skóry

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04599946

Koordynator: Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

Jest to badanie randomizowane z podwójnie ślepą próbą, mające na celu na celu ocenę ryzyka rozwoju atopowego zapalenia skóry i innych powiązanych chorób alergicznych u niemowląt karmionych mieszanką na bazie mleka koziego w porównaniu z niemowlętami karmionymi mieszanką na bazie mleka krowiego. Dokonana zostanie także ocena wpływu karmienia niemowląt w pierwszym roku życia mlekiem kozim lub mlekiem krowim na wyniki zdrowotne, m.in. wzrost i jakość życia w pierwszych pięciu latach życia. Badanie przeprowadzane jest równocześnie w Polsce, Hiszpanii i w Niemczech.

Czas trwania: 2021-2028

Informacja o badaniu: https://www.giraffe-study.com/pl/