Granty Uczelniane

  • Zastosowanie (video) dermatoskopii w prognozowaniu odpowiedzi i ocenie skuteczności terapii fotodynamicznej w schorzeniach dermatologicznych.
  • Właściwości fizykochemiczne w kontekście przebiego klinicznego rdzeniaka zarodkowego (medulloblastoma) u dzieci.
  • Profil lopidowy dzieci o różnej kategorii masy ciała w odniesieniu do wybranych parametrów funkcjonalnych narządu ruchu.
  • Przeciwciała przeciwko cytrulinowanym mediatorom zapalnym i ich rola w patofizjologii oraz rozwoju autoimmunizacyjnych zapaleń stawów.