Realizowane 2021 r.

 • Antynikotynowa guma lecznicza - nowoczesna postać leku w terapii uzależnienia od tytoniu.
 • Rozkład polimorfizmu genów w populacji osób zdrowych w aspekcie sprawności ukierunkowanej na zdrowie.
 • Opracowanie nanonośnika dla wektora plazmidowego wyciszającego IncCDH5 3:3 w  komórkach NDRP.
 • Opracowanie składu dermokosmetyku skutecznego w leczeniu choroby skóry przebiegającej ze świądem.
 • Genetyczny test przesiewowy dla kobiet z ryzykiem rozwoju raka jajnika z terenu Podkarpacia.
 • Oprogramowanie bazujące na SI rozróżniające autyzm przy szerokim wykorzystaniu markerów fizykalnych.
 • Opracowanie wieloczynnikowego modelu predykcyjnego do różnicowej diagnostyki depresji lekoopornej.
 • Ocena skuteczności suplementu uzyskanego z Cornus mas L. na powysiłkowe procesy zapalne u sportowców.
 • Rozkład polimorfizmu genów w populacji osób zdrowych w aspekcie sprawności ukierunkowanej na zdrowie.
 • Opracowanie metod estymacji tlenowych zdolności wysiłkowych mężczyzn w wieku produkcyjnym.
 • Opracowanie nowych wzorów użytkowych mankietów naramiennych do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.