2022 r.

1.Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne - prof. dr hab. Artur Mazur

 

2.Ocena koncentracji oraz funkcji biologicznych wyselekcjonowanych kolistych cząsteczek RNA w osoczu pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów - dr Marek Cieśla

 

3.Stworzenie i walidacja nowego wzoru do obliczania Podstawowej Przemiany Materii u dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie - dr Edyta Łuszczki

 

4.Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu - dr hab. inż. Monika Stompor-Gorący

 

5.Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S) - Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy - dr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik

 

6.Przeciwciała przeciwko anty-citrulinowanym chemoinom i ich rola w patofizjologii, diagnostyce i prognozowaniu klinicznym w reumatoidalnym zapaleniu stawów - dr Oleksandr Korchynskyy

 

7.Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwoju i terapii depresji - dr hab. Magdalena Sowa-Kućma