2023 r.

1.„Identyfikacja składowych stylu życia warunkujących kondycję zdrowotną pielęgniarek’

Kierownik - dr Anna Bartosiewicz

 

2.”Opracowanie specyficznej procedury kalibracji analitycznej jako fundamentalny

etap decydujący o sukcesie analizy toksykologicznej zanieczyszczeń

pierwiastkowych produktów farmaceutycznych techniką pXRF w kontekście

toksykologii regulacyjnej”

Kierownik - dr hab. prof. UR Kamil Jurowski

 

3.”Diagnostyka zaburzeń metabolizmu hormonów steroidowych u pacjentów dotkniętych zespołem FAS”

Kierownik - dr Rafał Podgórski

 

4.’Częstość występowania otyłości monogenowej wśród polskich dzieci i młodzieży z otyłością olbrzymią - Polsko-Niemieckie badanie kliniczne i genetyczne”

Kierownik z UR - prof. dr hab. Artur Mazur

 

5.”Otrzymywanie i ocena aktywności biologicznej nowych biotynylowanych analogów flawonoidów chmielu”

Kierownik -dr hab. inż. Monika Stompor-Gorący

 

6.”Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S) – Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy”

Kierownik - dr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik