2024 r.

Kierownik projektu:  dr Oleksandr Korchynskyi

Tytuł projektu: „Wielocechowe powierzchnie do wysokowydajnego sortowania komórek (HiTACS)"

Opis projektu: Projekt pt. „Wielocechowe powierzchnie do wysokowydajnego sortowania komórek (HiTACS) realizowany będzie przez naukowców z Kolegium Nauk Medycznych UR we współpracy z zespołem naukowym z University of Georgia, USA oraz z Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Polski zespół pod kierownictwem dr Oleksandra Korchynskyiego na realizację swojej części zadań otrzymał dofinansowanie NCN w wysokości 1 079 500 zł

Koordynatorem całego projektu jest prof. Sergiy Mińko (University of Georgia, USA), a liderami zespołu ukraińskiego jest prof. Jaroslav Ilnytskyi i prof. Taras Patsachan (Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie)

Międzynarodowe konsorcjum, w tym z udziałem studentów i doktorantów z Polski, Ukrainy i USA, łącząc unikatową wiedzę z zakresu chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej i genetycznej, oraz biologii komórkowej przeprowadzi interdyscyplinarne badania nad innowacyjnym sortowaniem przeprogramowanych komórek pniowych (iPS), używanych w nowym kierunku medycyny regeneracyjnej.

Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy międzynarodowych zespołów badawczych oraz kształcenia nowych pokoleń naukowców i inżynierów, dysponujących najnowocześniejszą wiedzą i umiejętnościami.