Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby

Projekt pn. Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID19.

Kolegium Nauk Medycznych UR otrzymało w dniu wczorajszym zgodę Agencji Badań Medycznych na rozpoczęcie drugiego etapu badania klinicznego pn. "Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz na efekt uodpornienia po szczepieniu przeciw COVID-19 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19, nr protokołu BCG/COVID-19/UR/04/2020 wersja 4.0 z 22.02.2021 r.

Badanie ma na celu weryfikację hipotezy o pozytywnym wpływie powszechnych szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg choroby COVID-19. Hipoteza ta powstała w rezultacie oceny badań epidemiologicznych oraz klinicznych przeprowadzanych przez wiele lat w Afryce na dużych grupach dzieci, którym wcześniej podawano lub nie duńską szczepionkę BCG. Szereg z tych badań wykazało, że szczepienie przeciw gruźlicy poprzedzające podanie innych szczepionek, powoduje wyższe stężenie przeciwciał niż u osób nieszczepionych wcześniej BCG.

Dla przypomnienia w kwietniu 2020 dzięki dofinansowaniu Agencji Badań Medycznych zespół naukowców z Kolegium Nauk Medycznych UR pod kierownictwem dr hab. n. med., prof. UR Hanny Czajki rozpoczął badania nad wpływem szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność oraz przebieg zakażeń wirusem COVID-19. Grupa badanych została wyłoniona spośród tysiąca pracowników ochrony zdrowia w Polsce.