Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie

Logotypy
 

Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie.

 Uniwersytet Rzeszowski otrzymał prawie 10 mln zł na Innowacyjny niekomercyjny projekt z zakresu psychiatrii/uzależnień o ogromnym znaczeniu multidyscyplinarnym.

Jest nam niezmiernie miło poinformować iż, Uniwersytet Rzeszowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 9 860 039,10 zł na realizację projektu „Cytyzyna w leczeniu uzależnienia od elektronicznych papierosów: randomizowane placebo-kontrolowane badanie” i tym samym zajął pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie przez Agencję Badań Medycznych na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii.

Nabór wniosków do konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze psychiatrii i neurologii trwał od 5 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. W ramach konkursu wpłynęło 27 wniosków o łącznej wartości 220 460 260,11 zł mln zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 26 wniosków.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację o finansowaniu w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota finansowania wyniosła 87 246 662,68 zł.

Uzależnienie od elektronicznych papierosów stało się w krótkim czasie jednym z największych wyzwań medycyny. Używanie elektronicznych papierosów, wprowadzonych początkowo jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, dramatycznie wzrosło w ostatnich kilku latach i jest opisywane przez amerykańską Agencję Żywności i Leków jako „epidemia”. Odsetek użytkowników elektronicznych papierosów w populacji młodych Polaków jest już wyższy niż odsetek palaczy tradycyjnych papierosów.

Wielu pacjentów chce zaprzestać używania elektronicznych papierosów, ale aż 70% z nich nie otrzymuje żadnej pomocy w tym zakresie. W ramach Projektu będzie realizowane innowacyjne badanie kliniczne, którego efektem będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych oraz tzw. podwójnego i uzależnienia, czyli uzależnienia od elektronicznych i tradycyjnych papierosów.

Projekt z zakresu psychiatrii/uzależnień o ogromnym znaczeniu multidyscyplinarnym prowadzony jest przez zespół badawczy Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Celem projektu jest ocena skuteczności leczenia cytyzyną uzależnienia od elektronicznych papierosów oraz „podwójnego” uzależnienia od elektronicznych i tytoniowych papierosów.

Projekt polega na realizacji randomizowanego, podwójnie zaślepionego i kontrolowanego placebo badania klinicznego, w którym cytyzyna jest stosowana w zmodyfikowanym, innowacyjnym schemacie dawkowania. Badanie jest prowadzone u palaczy elektronicznych papierosów po 18 roku życia w wielu ośrodkach w Polsce. Rekrutacja uczestników badania rozpocznie się w 2023 roku. Zakończenie projektu przewidziano w 2027 roku. Efektem projektu będzie opracowanie po raz pierwszy na świecie leczenia farmakologicznego uzależnienia od papierosów elektronicznych i „podwójnego” uzależnienia. Od strony naukowej będzie to innowacja i przełom na skalę światową, zaś od strony wdrożeniowej badanie będzie miało ogromne znaczenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie.

Kierownikiem projektu jest Pan prof. dr hab. n med. Piotr Tutka

Harmonogram:

Zadanie nr 1. Przygotowanie protokołu badania klinicznego (Czas realizacji: 01.10.2022 – 22.03.2023)

Zadanie nr 2. Złożenie projektu do URPL (EU-CTR) – (Złożono 30.03.2023)

Zadanie nr 2. Rekrutacja pacjentów (Czas realizacji: 01.05.2024 – 01.05.2026)

 

Instytucja finansująca: Agencja Badań Medycznych

Konkurs na innowacyjny niekomercyjny projekt z zakresu psychiatrii/uzależnień, NUMER PROJEKTU:2021/ABM/02/00007-00

Wartość projektu: 9 860 039,10 zł

Wartość dofinansowania: 9 860 039,10 zł

Lista dofinansowanych projektów dostępna jest tutaj:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1132,Rozstrzygniecie-konkursu-na-niekomercyjne-badania-kliniczne-w-obszarze-psychiatr.html?fbclid=IwAR2UDJSqVYt-nLiPdkmx-tcUucWTAUOh1igQDFjvgrO3_TwSV2ztGKUxUds(Link do innej strony)