Instytut Nauk Medycznych

 

ZADANIE 1

NAZWA ZADANIA:

Wpływ czynników środowiskowych i biologicznych na występowanie, przebieg i postępy w diagnostyce oraz leczeniu niezakaźnych chorób cywilizacyjnych.

KIEROWNIK ZADANIA:

 • Prof. dr hab. n. med. Artur Mazur

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz
 • Dr n. o zdr. Joanna Baran
 • Dr n. o zdr. Ewelina Czenczek- Lewandowska
 • Dr Justyna Leszczak
 • Dr n.o zdr. Edyty Łuszczki
 • Dr Justyna Podgórska – Bednarz
 • Dr Grzegorz Sobek
 • Dr Aneta Weres
 • Dr Justyna Wyszyńska
 • Dr inż. Katarzyna Dereń
 • Mgr Filip Wołoszyn

 

 

ZADANIE 2

NAZWA ZADANIA:

Analiza parametrów klinicznych i molekularnych oraz badania nad nowymi lekami w chorobach skóry.

KIEROWNIK ZADANIA:

 • Prof. dr hab. n. med. Adam Reich

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • Dr n. med. Justyna Szczęch
 • Dr n. med. Dominik Samotij
 • Dr n. med. Magdalena Żychowska
 • Lek. med. Dominika Kwiatkowska
 • E. Mazur
 • K. Krawczyk

 

 

ZADANIE 3

NAZWA ZADANIA:

Opracowanie nowych biomarkerów, celów i metod terapeutycznych w chorobach autoimmuni-zacyjnycyh i onkologicznych.

KIEROWNIK ZADANIA:

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Tabarkiewicz

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • Dr n. med. Małgorzata Szczepanek
 • Mgr inż. Justyna Czarnik-Kwaśniak
 • Mgr Konrad Kwaśniak
 • Mgr Katarzyna Pogoda
 • Mgr Izabela Woś
 • A. Litwin